mandag 4. februar 2019

Gamle sangskatter / Old song treasures

Jeg var så heldig å vokse opp med Mads Bergs Skolens Sangbok, da jeg gikk på barneskolen på 60-tallet. Jeg synes den er en kulturskatt og jeg var, og er, veldig glad i mange av disse sangene. Vi har denne utgaven fra 1958. Men på skolen hadde vi en nyere utgave, som fremdeles går an å få kjøpt i bokhandelen! 
I was fortunate to grow up with Mads Berg's School Sangbook, when I went to primary school in the 60's. I think it is a cultural treasure and I was, and am, very fond of many of these old songs. We have this edition from 1958. But at the school we had a newer edition, which still can be bought in the bookstore!

Sov du vesle spire ung, av Zacharias Topelius (1818-1898)
synes jeg passer så fint på denne tiden av året.  Forsythiaen ser kald og livløs ut enda, men knoppene står klar.

"Sleep  little young sprout", by Zacharias Topelius (1818-1898) I will not try to translate the song, but you can try Google translater.
I think this song is so good at this time of year. The Forsythia looks cold and lifeless, but the buds are ready.


Sov, du vesle spire ung,
ennå er det vinter,
ennå sover bjørk og lyng,
roser, hyasinter.
Ennå er det langt til vår,
langt til rogn i blomstring står.
Sov, du vesle spire,
ennå er det vinter.
Himlens sol ser ned på deg,
solskinnskyss den sender.
Snart blir grønt langs sti og vei,
småblomst varmen kjenner.
Enn en liten solskinnsbønn:
Vesle spire, bli snart grønn!
Himlens sol ser ned på deg,
solskinnskyss den sender.

Men når en gleder seg til våren som skal komme er det jo fint å kunne vekke de små spirene til liv og få en forsmak på våren! Det tok ikke mange dagene før Forsythiaen hadde vakre solgule blomster da jeg tok inn noen kvister i varmen! When you look forward to the spring to come, it is nice to be able to wake the little sprouts to life and get a taste of spring even if the song tell them to sleep. It didn't take many days before the Forsythia had beautiful sun-yellow flowers when I brought in some twigs in the heat!

En annen sang jeg likte veldig godt var Jeg snører min sekk, av Margrethe Munthe. Selv om jeg vel heller ikke den gangen "stevnet mot høyeste tinden", husker jeg at jeg sang den av full hals og med livsglede når jeg skulle ut på ski!  Har hatt den samme gode følelsen på skiturene mine nå. (Men jeg har bare sunget den inni meg)  Another song I liked very much was a wintersong about the freedom and good feeling you get when you go out skiing. When I was a child I remember singing it with full throat and with joy of life when I was going to ski!  I  had the same good feeling on my skiing now. (But I've just sung it inside me)
Jeg snører min sekk,jeg spenner mine ski,
nå lyser det så fagert i heien.
Fra ovnskroken vekk, så glad og så fri
mot store hvite skogen tar jeg veien.
I fykende fei, jeg baner meg en vei
blant vinterkledde stubber og steiner.
Den susende vind, meg stryker om kinn,
og snøen drysser ned fra lave greiner.
De vinger på fot gir liv og lyst og mot!
Nå stevner jeg mot høyeste tinden!
Alt tungt og alt trått, alt smålig og grått,
det stryker og det fyker vekk med vinden.
Og når jeg ser opp, og skuer jeg fra topp
den lyse dal med skoglier blandet,
da banker mitt bryst, av jublende lyst:
Jeg elsker, å, jeg elsker dette landet!
Og fra nostalgi til sokker! Det siste paret i januar ble nok en gang et par sokker designet av Bitta Mikkelborg. Dette mønsteret liker jeg veldig godt og har strikket det flere ganger. Det heter En sensommerdrøm og er strikket i Cascade Heritage. And from nostalgia to socks! The last socks in January were once again a pair of socks designed by Bitta Mikkelborg. I like this pattern very well and have knitted it several times. It's called Late in summer and is knitted in Cascade Heritage.
EN SENSOMMERDRØM  


Sokker nr 3 - 2019
Design: Bitta Mikkelborg
Garn: Cascade Heritage 70 g
Pinner: 2,5mm

lørdag 26. januar 2019

Vinter og ski / Winter and ski

Vi har ikke så mye snø, men nok til at det har blitt vinteraktiviteter. På Tunevannet like i utkanten av byen, har de kjørt opp skiløyper. Egentlig var det litt for lite snø, men ildsjeler fra SIL's tur og løypegruppe fant ut at de kunne brøyte snøen inn mot midten fra to sider. Da ble det nok snø i midten til skiløype, og isbane til skøyter på sidene! Og det har virkelig folk vist å sette pris på. Det har vært et yrende liv i helgene, og på hverdagene har også mange funnet veien dit. Både skoleklasser, barnehager, pensjonister og andre som har fri på dagen. Og til og med jeg har vært på skitur! Det er flere år siden sist. Jeg liker meg best når løypa går på isen og det er flatt, er ikke noe glad i bakker. Det er så moro å se hvor mange folk har kommet seg ut og nyter vinteraktiviteter, enten de går på beina, ski eller skøyter.
We do not have much snow, but enough to have winter activities. At Tunevannet just on the outskirts of town, they have made ski trails. Actually, it was a little too little snow, but enthusiasts from SIL's trail group found that they could shovel the snow towards the center from two sides. Then there was enough snow in the middle for the ski trail, and ice rink for skating on the sides! And people has really  appreciated it. It has been a bustling life on weekends, and many people have also found their way there on weekdays. Both school classes, kindergartens, retirees and others who are free during the day. And even I've been skiing! It's been several years since last. I like best when the trail runs on the ice and it is flat, not fond of hills. It is so fun to see how many people have come out to enjoy winter activities, whether they are walking, skiing or skating. MØRKETIDSROSE
Et par sokker til har også blitt ferdig. Det er faktisk  fjerde gangen jeg strikker dette mønsteret. Denne gangen var det med Fabel i bunnfarge og Delight til mønster. De ble forholdsvis store i størrelsen med dette garnet. De er til januarutfordringen på Sock Knitters Anonymous, der tema var mønsterstrikk. A pair of socks have also been finished. It's actually the fourth time I knit this pattern. This time it was with Fabel in the main color and Delight the pattern. They were relatively large in size with this yarn. They are for the January challenge at Sock Knitters Anonymous, where the theme was Stranded Colorwork. 
MØRKETIDSROSE
Sokker nr 2 - 2019
Design: Lill C. Schei
Garn: Hvit Drops Fabel 75g, mønstret Drops Delight 30 g
Pinner: 2,5mm
Januarutfordring Sock Knitting Anonymous: Stranded Colorwork


søndag 13. januar 2019

SOKKEÅRET 2019 STARTET/ SOCK YEAR 2019 STARTED

Da er et nytt sokkeår startet! 😊 A new sock year has started! 
Jeg fortsetter med å la meg utfordre av forskjellige grupper med tema for hvilke sokker jeg strikker. Og da også om mulig kombinere disse temaene. På Facebook er det en gruppe som heter En uhøytidelig sokkesamstrikk, de hadde tema blått for januar. Jeg hadde mange  restenøster av blå Fabel. I continue to let myself be challenged by different groups with topics for which socks  to knit. And also to  combine these groups if possible. On Facebook there is a Norwegian group called "En uhøytidelig sokkesamstrikk", they had  blue for January. I had many leftovers of blue Fabel.

På Ravelry var månedens tema i gruppen Socks from Stash  "En for meg ny designer". Valget falt på
Tanis Lavallee og sokkene Business Casual. On Ravelry was the month theme in the group Socks from Stash "New-to-you designer". The choice fell on Tanis Lavallee and the socks Business Casual.

BUSINESS CASUAL SOCKS 
Sokker nr 1 - 2019
Design: Tanis Lavallee
Garn: Drops Fabel, 64 g
Pinner 2.5mm
Januarutfordring BLÅTT i En uhøytidelig sokkesamstrikk
"NEW-TO-YOU DESIGNER" i Socks From Stash