tirsdag 25. juni 2019

TUR TIL VOSS 31. MAI - 2. JUNI / TRIP TO VOSS

I månedskifte mai/juni var jeg på en fin tur til Voss og besøkte yngste sønn og samboer. Jeg reiste med Bergensbanen og  gledet meg over det flotte fjell-landskapet.
In the end of May I was on a nice trip to Voss and visited the youngest son and his girlfriend. I traveled with train by the Bergensbanen and enjoyed the mountain scenery very much. 

Denne lørdagen var det var målgang for sykkelrittet Bergen - Voss. Og det var også skolekorpsfestival. Dessverre for arrangørene regnet det jevnt så været la en demper på stemningen. Skolekorpsene som spilte flere steder i byen så veldig kalde og våte ut, og nesten ingen stoppet for å høre på. This Saturday there was the finish for the Bergen - Voss bike race. And it was also  school marching bands festival. Unfortunately it rained and not such a nice day as it shoud have been. The school bands that played several places in the town looked very cold and wet, and almost no one stopped to listen. 


Da vi dro til Skjervefossen sluttet det å regne. Den var vakker og et flott skue. Den kunne sees både fra toppen og fra bunnen. Der møtte vi også på syklistene igjen. De strevde seg oppover bakkene.
When we went to Skjervefossen it stopped raining. It was beautiful and a great sight.   There we also met the bikers again, they struggled up the slopes.

Like ved der de bor ligger Bordalsgjelet. Close to where they live is Bordalsgjelet. 

 Det ble dannet i istiden, og er på det meste 50 m dypt. Det var utrolig flott. Og det vokste så grønt og frodig i fjellveggene. It  is a canyon that was formed in the Ice Age, and is at the most 50 m deep. It was incredibly nice. And it grew so green and lush in the rock walls.

Det er ofte bratt når en skal gå turstier på Voss, men de har funnet en sti med utgangspunkt fra museet som var lettere å gå. Men en kan også gå nesten rett oppover derfra! Fra museet ser en tvers over til der de bor. The hiking trails on Voss  is often steep,  but they have found a path starting from the museum which was easier to walk. But you can also walk almost straight up from there if you want! From the museum you look over to where they live.


Litt oppoverbakke går det jo her også!  It goes a little uphill here too!


 Små fosser er også vakre! Small waterfalls are also beautiful!

Min sønn imponerte mor stort med hjemmelaget  Pasta Carbonara, og laget til og med pastaen selv! Det smakte herlig! My son impressed his mother  with the homemade Pasta Carbonara, and he even made the pasta himself! It tasted wonderful!
Og jeg må jo ha med bilde av det nyeste tilskuddet i familien, vakre lille MY! And I must have a picture of the latest addition in the family, beautiful little MY!

Mye vakker natur på Voss, og hyggelig vertskap :) A lot of beautiful nature at Voss, and nice hosts :)

tirsdag 28. mai 2019

MAI-SOKKER / MAY SOCKS

Det er ikke helt slutt på sokkestrikkinga selv om det blir mye dukketøy nå. Da jeg satt og strikket oppdaget jeg at blomstene på bordet sto i stil med sokkegarnet!  I Ravelry gruppen Socks From Stash var månedens tema Flerfarget/selvstripende garn. Jeg har strikket Johnson's Wave, designer Claire Ellen. De er strikket med Cascade Heritage Hand Painted på pinner 2.25. Det er et nydelig garn, mykt og fint.  I have not stopped to knit socks although there is a  lot of doll clothes knitted now.  When I was knitting I noticed that the flowers on the table matched the sock yarn! In the Ravelry group Socks From Stash was the theme of the month Variegated or self-striping yarn. I have knitted Johnson's Wave, designer Claire Ellen. They are knitted with Cascade Heritage Hand Painted on needles 2.25mm. It's a lovely yarn, nice and soft. 


JOHNSON'S WAVE


Sokker nr 12-2019
Design: Claire Ellen
Garn: Cascade Heritage Hand Painted 70g
Pinner 2,25
Mai-utfordring i Socks From Stash:
Variegated or Self-striping yarn


Og ukens naturbilde er fra en skogstur med min egen senior, ikke DNT denne gangen. Der var et artig tre hvor hakkespettene ser ut til å ha vært aktive. Det ser nesten ut som en boligblokk for fugler, men hullene var ikke store nok til at det var plass til fuglereder. And this week's nature picture is from a forest trip with my own senior, not DNT this time. There was a fun tree where the woodpeckers appear to have been active. It almost looks like  apartments for birds, but the holes were not large enough to accommodate bird nests.
lørdag 18. mai 2019

BABYSETT TIL DUKKEN, OG EN TUR..../ BABY OUTFIT TO THE DOLL AND A TRIP....


Jeg har strikket mer til basardukken fra Dukkehefte 1207 fra Sandnesgarn. Babysett med jakke, bukse, sokker og lue. Det er strikket med  Adlibris Baby Merino på pinner 2,5. Det gikk med 150 g. Fargen heter Hot pink! I have knitted more to the lottery doll from Dukkehefte 1207 from Sandnesgarn. Baby outfit with jacket, pants, socks and hat. It is knitted with Adlibris Baby Merino on needles 2.5mm. I used 150 g. The color is called Hot pink! 


TUR TIL BLÅSOPP
Og så har det blitt en fin tur igjen med senior gruppa i DNT på Onsøy. Vi gikk i kupert terreng opp på en topp som heter Blåsopp. Navnet har den fått fordi det pleier å blåse der på toppen. Men det var nesten ikke vind da vi var der. Og for en fantastisk utsikt!  I klarvær kan en se helt til Gaustatoppen, men det var litt dis i det fjerne, så ikke denne dagen. Vi kunne også se ned på Gjetøya og Mærrapanna der vi ofte går tur. And I have been on a nice trip again with the senior group in DNT, at Onsøy. We went in hilly terrain to a peak  called Blåsopp. The name means "Blow up", because it  usually blows on the top. But it was hardly wind when we were there. And such a great view! In clear weather one can see all the way to Gaustatoppen, but it was a little haze, so not this day. We could also look down on Gjetøya and Mærrapanna where we often go hiking.Utgangspunkt og enden på turen var ved Dypeklo hvor det er fin badeplass.  Det var 53 med på turen denne gangen.   The starting point and the end of the trip were at Dypeklo where there is a nice beach. It was 53 on this trip this time.
Naturens underverk - strandnellik og stemorsblomster.
The wonders of nature . 

mandag 6. mai 2019

DUKKETØY OG TUR TIL SPJÆRØY / DOLL CLOTHES AND TRIP TO SPJÆRØY


Endelig noe annet enn sokker å vise fram! Jeg er med i  misjonsforeningen Østenringen. Vi samler inn penger til Norsk Misjonsselskap. Hver høst har vi basar, og da er dukke med garderobe en av gevinstene. Nå er jeg igang med å strikke litt tøy til årets dukke. Jeg har strikket en dress med Mariusmønster. Oppskriften har jeg funnet i Dukkehefte 1207 fra Sandnesgarn. Heftet er utgått fra salg og ligger gratis til nedlasting. Finally something other than socks to show off! I am a member of the mission group Østenringen. We raise money for the Norwegian Missionary Society. Every autumn we have a lottery, and a doll with wardrobe is one of the prizes. I have started to knit  some clothes for this year's doll. I have knitted an outfit with the popular Norwegian Marius pattern. The pattern I have found in Dukkehefte 1207 from Sandnesgarn. The booklet is not on sale anymore and is free to download.

Jeg har strikket settet med Sisu garn fra Sandnesgarn.  Genseren er strikket med pinner nr 3, den ble litt stor, men da er den lettere å kle på for små fingre. Lua og buksa er strikket med pinner 2,5. Sokkene er en rest av  Silja garn. I have knitted the outfit of Sisu yarn from Sandnesgarn. The sweater is knitted with needles 3, it became a little big, but then it is easier to dress for small hands. The hat and pants are knitted with needles 2.5. The socks are  of Silja yarn. 

TUR SPJÆRØY

Og så var det en ny tur med DNT. Turen var på Hvaler, Kulturleden på Spjærøy.  Vi var 49 stykker som gikk denne  10 km lange turen. Vi startet ved Spjærøykirke. Den ble bygget 1889 til 1891 av granitt fra de lokale steinhuggeriene like ved kirken. And then, a new trip with DNT. The trip was at Hvaler, Cultural trail on Spjærøy. We were 49 people  who walked this  10 km long trip. We started at Spjærøy church. It was built from 1889 to 1891 by granite from the local stone.

Fra 1895 til 1980 var det stor steinindustri i drift i området. Det lå spor etter det langs stien vi gikk. From 1895 to 1980, the large stone industry was operating in the area. There were traces of it along the path. 


Under 1. verdenskrig ble det mangel på brensel, og det offentlige startet opp med torvutvinning til brensel. Deler av den gamle maskinen som ble brukt for å lage torvbriketter står der fremdeles som et minnesmerke. During World War I there was a shortage of fuel, and it was started with peat extraction for fuel. Parts of the old machine used to make peat briquettes are still standing there as a memorial.

Videre på veien gikk vi forbi Sand hvor et gammelt skipsvrak lå. Det var veldig spennende å høre historien dette vraket hadde å fortelle.  Dette skipet ble bygget i USA i 1858, og ble først brukt til å transportere kinesiske jernbanearbeidere til California. Det ble kalt et slave skip, de fikk så dårlig behandling at en av tre kinesere døde  under transporten. For ikke lenge siden leste jeg boken "Jenta som skrev med silke"  av Kelli Estes. Historien i boken handlet om nettopp om dette kapitlet i amerikansk historie.  Og nå så jeg en direkte kobling til denne historien! Så interessant og  spennende! 
Den neste delen av skipets liv var at det ble solgt til Norge i 1866. Da fikk det navnet Christiania, og ble tatt i bruk til å frakte utvandrere til Amerika. I 1866 seilte det ut på den første turen med 319 emigranter og 18 mannskap til Amerika. Senere ble det brukt i kysthandel. I 1894 frøs det inne i isen og ble skadet av is i Arkhangles i Russland. Som følge av de skadene  ble det redusert og nedrigget til å brukes som lekter fra 1898. Etter 2. verdenskrig endte det opp på dette stedet. Ikke mye igjen, men tenk på alle de skjebnene og historiene som skipet kunne fortelle om det kunne snakke! 
Further on the road, by Sand, we passed an old shipwreck. It was very exciting to hear the story this wreck had to tell. Built in the US in 1858, this ship was first used to transport Chinese railway workers to California. It was called a slave ship, they were treated so badly that one of three Chinese people died during transport. Not long ago I read the book "The girl who wrote with silk" by Kelli Estes. The story in the book was about this chapter in American history. And now I saw a direct link to this story! So interesting and exciting!
The next part of the ship's life was that it was sold to Norway in 1866. Then it was named Christiania, and was used to transport emigrants to America. In 1866 it sailed out on the first trip with 319 emigrants and 18 crews to America. Later it was used in coastal trade. In 1894 it froze in the ice and was damaged  in Arkhangles in Russia. As a result of these injuries, it was reduced  to be used as a barge from 1898. After the Second World War, the ship ended in this place.  Not much left, but think of all the fates and stories the ship could tell if it could speak! 

Det var flere gamle skipsvrak på veien. Vi hadde matpausen ved Sydengen. Der lå Falcon. Et skip fra rundt 1850 som endte med å bli brukt som brygge. There were more old shipwrecks on our way. We had our break  at Sydengen. There was Falcon. Falcon was a ship from around 1850 that ended up being used as a pier.

Restene av det gamle skipet sees ved siden av dagens bryggeanlegg.
The remains of the old ship are seen next to the current pier 
Turen gikk gjennom variert natur! Gjennom skog, på bart fjell, vakre sletter. Og tilslutt ved Tredalen Speiderhytte, med en vakker leirplass. 
The hike went through varied nature! Through woods, on rocks, beautiful spots. And finally at Tredalen Speiderhytte, with a beautiful camp area.

søndag 21. april 2019

PÅSKE 2019 / EASTER 2019Det har vært et fantastisk vær denne påska, på Langfredag var vi en tur på Isegran ved Fredrikstad og det var sommervarme med 20 grader!
It has been a fantastic weather this Easter, on Good Friday I and our two eldest sons were a trip on Isegran by Fredrikstad and it was like summer  with 20 degrees! 

Det var mye å se på den lille øya. Der er et maritimt senter hvor de restaurerer og tar vare på gamle båter. There was a lot to see on the small island. There is a maritime center where they restore and take care of old boats. 

Der holder de også på med et prosjekt kalt Håpets katedral, som et bidrag i miljøkampen mot plast i havet. They also work on  a project called the Hope Cathedral, as a contribution to the environmental battle against plastic in the sea.


Reisverket er i tre og det skal bygges tak av plastavfall fra havet.  It will be build of wood and the roof of plastic waste from the sea.

Det Gule Isegranhuset, eller Empirehuset er regnet som Fredrikstads eldste bevarte trehus. Den opprinnelige delen er fra ca 1650. The Yellow Isegran house, or Empire House, is considered to be Fredrikstad's oldest preserved wooden house. The oldest part is from about 1650.

Legg merke til skarven som sitter i treet oppe i hjørnet på bildet! Notice the cormorant that sits in the tree at the top of the picture!
Isegran fort var en del av Fredrikstad festning, og ble bygget på 1700 tallet . Isegran fort was part of Fredrikstad Fortress, and was built in the 1700's.

Vi fant oss et fint sted ved vannet hvor vi kunne nyte kaffe og hjemmebakst. We found a nice place by the water where we could enjoy coffee and home baked cake. 


Strand med skulpturer og meg :) Beach with sculptures and me :)

Det ble amerikansk frokost i år også, vår litt sære familietradisjon i påska. American breakfast also this year, our kind of odd family tradition in our family.

 
 Og jammen ble det ferdig et par påskegule sokker også til påske! And a pair of Easter yellow socks was also finished for Easter!

RYGGESOKKER
Sokker nr 11 - 2019
Design: Bitta Mikkelborg
Garn: Viking Sportsragg , 27g Gul 545, 30 g Oransje 551
Pinner 3,5mm

Aprilsokker i En uhøytidelig sokkesamstrikk 2019, Påskegule sokker.