torsdag 28. juni 2018

Veldig forsinket mai oppdatering/ Very late May update

I mai var det rekordvarme i flere uker med temperaturer oppe i 30 grader. Kanskje derfor jeg har glemt å legge ut bilder fra månedens produksjon :) Jeg har fått mange brukte broderier igjen som skal omskapes til vesker til Norsk Misjonsselskaps julemesse i november. Her er den første jeg har sydd. Det er morsomt å gi disse broderiene nytt liv!
In May there was record heat for several weeks with temperatures up to 30 degrees. Maybe, therefore, I forgot to post pictures from the month's production :) I have received many used embroideries again to be turned into bags to Norwegian Mission Society Christmas market in November. Here is the first one I have sewn. It's fun to give these embroideries a new life!


Så over til strikkeprosjektene.
I gruppen Socks From Stash var temaet å bruke av det eldste sokkegarnet i garnlageret. Dette garnet i Drops Delight har ihvertfall ligget i lageret mitt lenge. Fargene er vakre, men jeg er ikke så veldig glad i strukturen i garnet. I den andre sokkegruppa Sock Knitters Anonymous var temaet Fauna. Denne gangen kombinerte jeg prosjektene og strikket Fox Faces. 
 Then over to the knitting projects.
In the Socks From Stash group, the theme was to use the oldest sock yarn you had stored . This yarn in Drops Delight have been in my storage for a long time. The colors are beautiful, but I'm not very fond of the structure of the yarn. In the second sock group Sock Knitter's Anonymous, the theme was Fauna. This time I combined the projects and knitted Fox Face. 

FOX FACES SOCKS

Sokker nr. 12/2018
Design: Nancy Bush


Garn: Drops Delight
Pinner 2,5mm
Mai-utfordring i Socks From stash
og Sock Knitters Anonyomous

På Facebooksiden Strikkinnom var mai-temaet Norsk. Da syntes jeg disse Septemberfot sokkene med åttebladsroser passet. Disse er strikket i litt tykkere garn, Viking sportsragg. On the Facebook group Strikkinnom was the May theme Norwegian. I knitted these Septemberfoot socks with the Norwegian "roses" .

SEPTEMBERFOT SOKKER/ SEPTEMBERFOOT SOCKS

Sokker nr 13/2018
Design: MaBe
Garn: Viking Sportsragg 110g rødt og 20g hvitt
Pinner 3,5mm
Mai-utfordring Strikkinnom

Også var det det siste paret jeg har strikket på bestilling. And here are the last of the pairs that
I have knitted on request.
MØRKETIDROSE
Sokker nr 14/2018
Design: Lill C. Schei
Garn: Cascade Heritage hvit
Drops Fabel - Skogsbær nr. 330
Pinner 2,5mm

Jeg har oppdaget det fine tilbudet Den norske turistforening har med seniorturer hver onsdag formiddag. I mai var jeg med på en flott tur i strålende vær på Jeløya. Vakkert både langs vannet og i hvitveisskogen. I have discovered the senoior' group of The Norwegian Tourist Association that has seniors' walks every Wednesday. In May I was on a great trip in lovely sunny weather on Jeløya. Beautiful both along the water and in the white anemone forest.