tirsdag 28. mai 2019

MAI-SOKKER / MAY SOCKS

Det er ikke helt slutt på sokkestrikkinga selv om det blir mye dukketøy nå. Da jeg satt og strikket oppdaget jeg at blomstene på bordet sto i stil med sokkegarnet!  I Ravelry gruppen Socks From Stash var månedens tema Flerfarget/selvstripende garn. Jeg har strikket Johnson's Wave, designer Claire Ellen. De er strikket med Cascade Heritage Hand Painted på pinner 2.25. Det er et nydelig garn, mykt og fint.  I have not stopped to knit socks although there is a  lot of doll clothes knitted now.  When I was knitting I noticed that the flowers on the table matched the sock yarn! In the Ravelry group Socks From Stash was the theme of the month Variegated or self-striping yarn. I have knitted Johnson's Wave, designer Claire Ellen. They are knitted with Cascade Heritage Hand Painted on needles 2.25mm. It's a lovely yarn, nice and soft. 


JOHNSON'S WAVE


Sokker nr 12-2019
Design: Claire Ellen
Garn: Cascade Heritage Hand Painted 70g
Pinner 2,25
Mai-utfordring i Socks From Stash:
Variegated or Self-striping yarn


Og ukens naturbilde er fra en skogstur med min egen senior, ikke DNT denne gangen. Der var et artig tre hvor hakkespettene ser ut til å ha vært aktive. Det ser nesten ut som en boligblokk for fugler, men hullene var ikke store nok til at det var plass til fuglereder. And this week's nature picture is from a forest trip with my own senior, not DNT this time. There was a fun tree where the woodpeckers appear to have been active. It almost looks like  apartments for birds, but the holes were not large enough to accommodate bird nests.
lørdag 18. mai 2019

BABYSETT TIL DUKKEN, OG EN TUR..../ BABY OUTFIT TO THE DOLL AND A TRIP....


Jeg har strikket mer til basardukken fra Dukkehefte 1207 fra Sandnesgarn. Babysett med jakke, bukse, sokker og lue. Det er strikket med  Adlibris Baby Merino på pinner 2,5. Det gikk med 150 g. Fargen heter Hot pink! I have knitted more to the lottery doll from Dukkehefte 1207 from Sandnesgarn. Baby outfit with jacket, pants, socks and hat. It is knitted with Adlibris Baby Merino on needles 2.5mm. I used 150 g. The color is called Hot pink! 


TUR TIL BLÅSOPP
Og så har det blitt en fin tur igjen med senior gruppa i DNT på Onsøy. Vi gikk i kupert terreng opp på en topp som heter Blåsopp. Navnet har den fått fordi det pleier å blåse der på toppen. Men det var nesten ikke vind da vi var der. Og for en fantastisk utsikt!  I klarvær kan en se helt til Gaustatoppen, men det var litt dis i det fjerne, så ikke denne dagen. Vi kunne også se ned på Gjetøya og Mærrapanna der vi ofte går tur. And I have been on a nice trip again with the senior group in DNT, at Onsøy. We went in hilly terrain to a peak  called Blåsopp. The name means "Blow up", because it  usually blows on the top. But it was hardly wind when we were there. And such a great view! In clear weather one can see all the way to Gaustatoppen, but it was a little haze, so not this day. We could also look down on Gjetøya and Mærrapanna where we often go hiking.Utgangspunkt og enden på turen var ved Dypeklo hvor det er fin badeplass.  Det var 53 med på turen denne gangen.   The starting point and the end of the trip were at Dypeklo where there is a nice beach. It was 53 on this trip this time.
Naturens underverk - strandnellik og stemorsblomster.
The wonders of nature . 

mandag 6. mai 2019

DUKKETØY OG TUR TIL SPJÆRØY / DOLL CLOTHES AND TRIP TO SPJÆRØY


Endelig noe annet enn sokker å vise fram! Jeg er med i  misjonsforeningen Østenringen. Vi samler inn penger til Norsk Misjonsselskap. Hver høst har vi basar, og da er dukke med garderobe en av gevinstene. Nå er jeg igang med å strikke litt tøy til årets dukke. Jeg har strikket en dress med Mariusmønster. Oppskriften har jeg funnet i Dukkehefte 1207 fra Sandnesgarn. Heftet er utgått fra salg og ligger gratis til nedlasting. Finally something other than socks to show off! I am a member of the mission group Østenringen. We raise money for the Norwegian Missionary Society. Every autumn we have a lottery, and a doll with wardrobe is one of the prizes. I have started to knit  some clothes for this year's doll. I have knitted an outfit with the popular Norwegian Marius pattern. The pattern I have found in Dukkehefte 1207 from Sandnesgarn. The booklet is not on sale anymore and is free to download.

Jeg har strikket settet med Sisu garn fra Sandnesgarn.  Genseren er strikket med pinner nr 3, den ble litt stor, men da er den lettere å kle på for små fingre. Lua og buksa er strikket med pinner 2,5. Sokkene er en rest av  Silja garn. I have knitted the outfit of Sisu yarn from Sandnesgarn. The sweater is knitted with needles 3, it became a little big, but then it is easier to dress for small hands. The hat and pants are knitted with needles 2.5. The socks are  of Silja yarn. 

TUR SPJÆRØY

Og så var det en ny tur med DNT. Turen var på Hvaler, Kulturleden på Spjærøy.  Vi var 49 stykker som gikk denne  10 km lange turen. Vi startet ved Spjærøykirke. Den ble bygget 1889 til 1891 av granitt fra de lokale steinhuggeriene like ved kirken. And then, a new trip with DNT. The trip was at Hvaler, Cultural trail on Spjærøy. We were 49 people  who walked this  10 km long trip. We started at Spjærøy church. It was built from 1889 to 1891 by granite from the local stone.

Fra 1895 til 1980 var det stor steinindustri i drift i området. Det lå spor etter det langs stien vi gikk. From 1895 to 1980, the large stone industry was operating in the area. There were traces of it along the path. 


Under 1. verdenskrig ble det mangel på brensel, og det offentlige startet opp med torvutvinning til brensel. Deler av den gamle maskinen som ble brukt for å lage torvbriketter står der fremdeles som et minnesmerke. During World War I there was a shortage of fuel, and it was started with peat extraction for fuel. Parts of the old machine used to make peat briquettes are still standing there as a memorial.

Videre på veien gikk vi forbi Sand hvor et gammelt skipsvrak lå. Det var veldig spennende å høre historien dette vraket hadde å fortelle.  Dette skipet ble bygget i USA i 1858, og ble først brukt til å transportere kinesiske jernbanearbeidere til California. Det ble kalt et slave skip, de fikk så dårlig behandling at en av tre kinesere døde  under transporten. For ikke lenge siden leste jeg boken "Jenta som skrev med silke"  av Kelli Estes. Historien i boken handlet om nettopp om dette kapitlet i amerikansk historie.  Og nå så jeg en direkte kobling til denne historien! Så interessant og  spennende! 
Den neste delen av skipets liv var at det ble solgt til Norge i 1866. Da fikk det navnet Christiania, og ble tatt i bruk til å frakte utvandrere til Amerika. I 1866 seilte det ut på den første turen med 319 emigranter og 18 mannskap til Amerika. Senere ble det brukt i kysthandel. I 1894 frøs det inne i isen og ble skadet av is i Arkhangles i Russland. Som følge av de skadene  ble det redusert og nedrigget til å brukes som lekter fra 1898. Etter 2. verdenskrig endte det opp på dette stedet. Ikke mye igjen, men tenk på alle de skjebnene og historiene som skipet kunne fortelle om det kunne snakke! 
Further on the road, by Sand, we passed an old shipwreck. It was very exciting to hear the story this wreck had to tell. Built in the US in 1858, this ship was first used to transport Chinese railway workers to California. It was called a slave ship, they were treated so badly that one of three Chinese people died during transport. Not long ago I read the book "The girl who wrote with silk" by Kelli Estes. The story in the book was about this chapter in American history. And now I saw a direct link to this story! So interesting and exciting!
The next part of the ship's life was that it was sold to Norway in 1866. Then it was named Christiania, and was used to transport emigrants to America. In 1866 it sailed out on the first trip with 319 emigrants and 18 crews to America. Later it was used in coastal trade. In 1894 it froze in the ice and was damaged  in Arkhangles in Russia. As a result of these injuries, it was reduced  to be used as a barge from 1898. After the Second World War, the ship ended in this place.  Not much left, but think of all the fates and stories the ship could tell if it could speak! 

Det var flere gamle skipsvrak på veien. Vi hadde matpausen ved Sydengen. Der lå Falcon. Et skip fra rundt 1850 som endte med å bli brukt som brygge. There were more old shipwrecks on our way. We had our break  at Sydengen. There was Falcon. Falcon was a ship from around 1850 that ended up being used as a pier.

Restene av det gamle skipet sees ved siden av dagens bryggeanlegg.
The remains of the old ship are seen next to the current pier 
Turen gikk gjennom variert natur! Gjennom skog, på bart fjell, vakre sletter. Og tilslutt ved Tredalen Speiderhytte, med en vakker leirplass. 
The hike went through varied nature! Through woods, on rocks, beautiful spots. And finally at Tredalen Speiderhytte, with a beautiful camp area.