lørdag 23. mars 2013Det ble tid til et lite blogginnlegg denne uken også. Etter besøket mitt på quilte treffet forrige uke har jeg fått inspirasjon til litt søm. Det ble en påskeløper og grytekluter. Ikke helt tradisjonelle påskefarger, så de kan nok også brukes utenom påske. I got time for a blog post this week too. After my  quilting visit  last week I have been inspired to some sewing. I made  an Easter runner and pot holders. Not quite traditional Easter colors, so I can use them also when not Easter. Jeg har plantet påskeliljer i en potte, men nettene er så kalde så da må jeg ta dem inn. I have planted Easter lillies - daffodils- in a pot, but the nights are too cold so I have to take them inside at night.


lørdag 16. mars 2013

Selbuvotter og Quiltedrømmer / Selbu mittens and Quilting dreams

 I Projos vottealong var mønsteret for Mars vottene Selbuvotter. Vottealongen på Facebook har blitt veldig populær. De måtte sette grense for nye medlemmer nå, da 800 medlemmer var nådd! Det ser ut til at Norge blir godt forsynt med håndstrikkede votter!Jeg har strikket dette mønsteret fra Hifa, det heter Rosevotter. Jeg strikka dem i Silja. Mansjetten strikka jeg med pinner 3, og selve votten med 2,5. Mansjetten var enkel å strikke og gjør at det blir veldig dekorativt. For at det skal være Selbuvotter skal det vel være åttebladsroser, utenom det er det jo mange varianter.
In Proj'so mitten knit along the pattern for March mittens was Selbuvotter. The knitalong at Facebook has become very popular. They had reached 800 members now and had to set limits for new members. It looks like Norway will be well supplied with hand-knitted mittens! I have knit this pattern from Hifa, it's called Rose Mittens. I knitted them in Silja. I knitted cuff with needles 3 and the  mitten with 2.5. The cuff was easy to knit and makes it very decorative. To be called Selbuvotter I think there should be this kind of rose with eight leaves, except for  that there is  many varieties.


QUILTEDRØMMER
Denne helga har Norsk Quilteforbund årsmøte på Quality hotell i Sarpsborg. Jeg er ikke medlem der, men det var åpent for besøkende på utstillingen og butikkene. Så jeg tok meg en tur, og fikk nesten sjokk da jeg kom inn og så alle de butikkene som deltok, 18 Quiltebutikker med all verdens vakre stoffer og modeller! Så jeg gikk rundt i "stoffrus"! Som en drøm å gå rundt å titte, jeg har aldri sett så mange stoffer på en gang.  Det var vanskelig å ikke kjøpe alt en hadde lyst på, men lommeboka satte grensene der. This weekend Norwegian Quilteforbund  has their annual meeting at Quality Hotel Sarpsborg. I'm not a member, but it was open for visitors at the exhibition and shops. So I took a trip and almost got a shock when I came in and saw all the stores that participated, 18 quiltshop with all the beautiful fabrics and patterns! It was like a dream to walk around to look. It was hard not to buy everything I wanted , but my wallet put limits there.
Disse bildene gir jo bare et lite glimt . These pictures just give a small idea of it all. 

Men noe kjøpte jeg :) But I bought something :)

Jeg falt helt for dette veggbildet. I fell in love with this wallhanging.

Se de nydelige stoffene!  Look at those beautiful fabrics!
Jeg fikk også masse inspirasjon. Og for meg som er glad i å sy vesker, var det morsomt å legge merke til at her gikk de fleste med selvsydde vesker :)
I also got a lot of inspiration. And for me, who loves to sew bags, it was amusing to see that here had almost all self-made bags  :) 

lørdag 9. mars 2013

Sy og strikk / Sew and knit


Jeg er med på et nettsted som heter Quilting Gallery. Der er det forskjellige aktiviteter. Jeg har blitt med på
en Krus-matte-bytting - Quilting Gallery Mug
Rug Swap. Vi fikk to mønstre fra  The Patchsmith som vi skulle sy. Jeg skal sende mine to til  Australia. Jeg kommer til å få to som en annen har laget, det er  hemmelige byttepartnere så jeg vet ikke hvem jeg får fra. Spennende! I'm on a site called Quilting Gallery. There are different activities. I am joining a  Mug Rug Swap. We got two patterns from The Patch Smith that we should make. I will send my two to Australia. I am  going to get two that someone else has created, it is secret swap partners so I do not know who I get from. Exciting! Denne heter Vinter fuglehus. Det er nok ikke slik vinter i Australia, men jeg tenkte jeg ville dele litt norsk vinter. Det er også med litt "strikkestoff", som en liten personlig hilsen fra meg. Og litt strikketema passer faktisk godt for henne som får den også ;), men hvem det er kan jeg ikke røpe ennå. This is called Winter birdhouse mug rug. It's probably not such a winter in Australia, but I thought I'd share some Norwegian winter. There are also some "knit fabric," as a personal greeting from me. And some knitting theme fits really well for her that will get it too ;)  but whoever it is, I can not tell yet.

Denne heter To ugler.  På dette mønsteret fant jeg ut det ble penest med håndapplikasjon. This one is Two owls mug rug. In this pattern, I found  it was prettier with hand application.

Quilting Gallery har akkurat nå   Blog Hop Party. Det er linker til ca 200 blogger med give away. Dere finner det her Quilters' Blog Hop Party with Give-Aways. Right now the Quilting Gallery is hosting a Blog hop party with about 200 blogs with give aways. You find it here Quilter's Blog Hop Party with Give-Aways. 
VOTTER
Et par votter til ferdige. Disse strikker jeg for misjonsmessa i november, jeg skal strikke fler av dem. Men tror jeg skal gå opp et pinnenummer på neste. Jeg synes de ble litt små. De skal ha et broderi oppå, men det er det ikke jeg som skal lage. Men jeg skal få tatt et bilde senere av hvordan de blir ferdige.Broderiet gjør dem litt spesielle.  De er designet av Marit Eriksson etter inspirasjon fra en gammel dør på Holmen Gård. De vant førstepremie i en konkurranse hos Oslo Fylkeshusflidslag.  One more pair of mittens finished. These I knit for the mission fair in november, I shall knit more of them. But I think I will  go up a needle number on the next. I think they were a bit small. They shall have an embroidery on top, but it's not me who should make.  I will take a picture later of how they are finished.The embroidery makes them a bit special. They are designed by Marit Eriksson inspired by an old door at Holmen Gård. They won first prize in a competition in Oslo County Husflidslag. 

De er strikket med PT2 på pinner 3. They are knitted with PT2 wool at needles 3.

søndag 3. mars 2013

Mariuspulsvarmere og Misjonsselskap for kvinner / Mission party for women

Da var det andre paret med Marius pulsvarmere fra strikkekurven ferdige også. Strikket i Sandnes Mini Alpakka på pinner 2,5. Her har de fått plass på den fine lille kjelken min som min storebror laget til dukken min da jeg var liten.
 The second pair of Marius wrist warmers from the knitting basket is finished. Knitted with Sandnes Mini Alpakka, needles 2.5. Here they have been placed on the nice little sled  my brother made ​​for my doll when I was little.

Og nå strikker jeg for fullt på disse vottene, når de er ferdige skal jeg begynne på Mars-vottene i strikkealongen. Der skal det strikkes Selbuvotter. And now I am knitting to finish these mittens. When they are finished I shall start on the March-mittens in the knit-along. 

MISJONSSELSKAP FOR KVINNER STENBEKK 2013
På lørdag var jeg på stor samling på Stenbekk misjonssenter hvor 109 damer var samlet til Misjonsselskap for Kvinner. ( Quiltedamer, legg merke til det flotte quiltede veggteppet!) Tema var glimt fra Kina. Her  ble vi  ønsket velkommen av Unni Holm Olsen. Yesterday I was at a gathering at Stenbekk mission center where 109 women gathered for the Missionary party for Women. (Quilting ladies, notice the beautiful quilted wall hanging!) Theme was glimpses of China. Here we were welcomed by Unni Holm Olsen.

Vi fikk høre litt om Kina fra to studenter fra  Hald  Internasjonale Senter. De er begge fra Kina. Ada er fra byen Harbin og fortalte om kirken sin, Hallelujah Church. Hvor de har 8000 medlemmer og må derfor ha mange gudstjenester hver søndag for å få plass til alle. Sofia kommer fra Bejing og hennes kirke var Beijing Christian Chong Wen Men Church, også en veldig stor kirke med mye aktivitet.  Mari Bunæs hadde vært med på et besøk i Kina til NMS prosjekter i Kina/Hong Kong og fortalte fra reisen sin. We heard  about China from two students from Hald International Centre. They are both from China. Ada is from Harbin City and told about  her church, Hallelujah Church. They have 8,000 members, and must have many church services every Sunday. Sofia comes from Bejing and her church was Christian Beijing Chong Wen Men Church, also a large church with a lot of activity. Mari Bunæs had been on a visit to China to NMS projects in China / Hong Kong and showed pictures and told about her trip. 

                                 Vi fikk deilig middag, gryterett med smak av Kina.
                         We got delicious dinner, casserole with a taste of China.
                                                   
Og ble servert av disse staselige herrene fra en mannsforening. Noen damer måtte det til på kjøkkenet, men ellers er det mennene som varter opp. Noe de synes er veldig trivelig, de får aldri så mye skryt som på denne dagen, sier de :)
And we were served by these noble gentlemen from a men's mission  group. Some women helped in the kitchen, but otherwise it's the men who served us this day. Something they think is very pleasant, they never get as much good words as on this day, they say :)


Etter middagen var det en pause hvor vi som ønsket det kunne strekke litt på beina og få litt frisk luft.
Neste post på programmet var "Hva ser jeg når jeg ikke ser" med  Kjersti Lium. Hun er blind og var med på Ekspedisjon Ingen -grenser på TV med Lars Monsen. Hun fortalte - og viste bilder- fra Ingen grenser. Vi fikk høre om hvordan de med forskjellige handikap kunne utfylle og hjelpe hverandre. Det ble knyttet sterke vennskap og de kjempet sammen for å nå målet,  toppen av Snøhetta.  Kjersti var veldig flink til å fortelle og formidle. Det var en sterk historie om vennskap, kamp og mestring. Det ga mye å tenke på.  After dinner there was a break where we who wanted, could get a walk and  some fresh air. Next post on the program was "What I see when I not see" with Kjersti Lium. She is blind and was with the Expedition No limits on TV with Lars Monsen. She told about - and showed photos from No Limits. We heard about how they with different disabilities could complement and help each other. They got strong friendship and they struggled together to achieve the goal, the top of the mountain Snøhetta. Kjersti was very good to tell the story. It was a strong  story about friendship, struggle and mastering. 

Det var en dag med mange gode inntrykk og inspirasjon. It was a day with many good impressions and inspiration.