søndag 28. oktober 2012

KLAR FOR MISJONSMESSE I SARPSBORG / READY FOR MISSION FAIR IN SARPSBORG

Tirsdag og onsdag neste uke skal det være Misjonsmesse i Sarpsborg. Den blir arrangert av Det Norske Misjonsselskap. Jeg har nå strikka 10 Marius-Iphone sokker som jeg skal gi til salg på messa. Tuesday and Wednesday next week there will be Mission Fair in Sarpsborg. It is organized by the Norwegian Missionary Society. I have knitted 10 Marius-Iphone socks for sale at the fair.

Og 2 nye strikketøyposer + 2 jeg har sydd før. And 2 new knitting bags + 2 I  have made earlier


 I sommer tok noen damer initiativet til en arbeidsgruppe som skulle lage forskjellige ting til salg på messa. Der fikk vi lære å tove kuler. Det ble lilla kuler til advent, og røde kuler til jul.  This summer some women took initiative to a working group to create different things for sale at the fair. There we learned to felt balls. We  made purple balls for Advent, and red balls, and red apples for Christmas.Det har ikke passet så mange ganger for meg å være med på den gruppa, men det har vært mange andre flittige damer som har stått på. Her er noe av det de har laget. Først litt lilla til advent. It did not fit so many times for me to be part of the group, but there have been many other diligent women who have been working hard. Here is some of what they have created. First, a little purple to Advent

Og  julekuler, juleepler og hjerter. And  Christmas balls, apples and hearts. 
Litt av hvert av strikkevarer. Some of the knitwear. 
Og ikke minst hjemmebakte småkaker til jul! Jeg har bakt sandkaker. And not to forget, homemade cookies for Christmas! I have made "sandkaker".

Så er du i nærheten, stikk innom messa på Bethania i Sarpsborg!
torsdag 25. oktober 2012

Farvel til Bastvika del 2 / Good bye to Bastvika part 2

Bastvika er en liten bukt med Vabua tvers overfor bebyggelsen. Her er det morgenstemning med sol på Vabua, mens husa enda ligger i skyggen. 
Bastvika is a small bay with Vabua opposite the buildings. Here it is morning mood with sun on Vabua, while the houses are still in the shadow.


Her fikk vi utfolde oss med båt. Så snart jeg hadde lært å svømme fikk jeg lov å ro alene inne i bukta, men med  korksvømmebelte, den tidens redningsvest.  Jeg og lekekameraten min rodde hver vår flatbunnet robåt.   
Vi rodde mye over til Vabusida og lekte at forskjellige steder var havner fra hele verden, vi var jo barn av sjøfolk! Her er jeg ute og ror med storebror Torjus og pus!
Here we could also play with boats. As soon as I had learned to swim, I was allowed to row alone in the bay, but with swimming belt of cork, that time's  lifejacket. I and my friend were rowing each our  flat-bottomed rowboat.
We rowed much across to the Vabua and played that different places were ports from the whole world, we were the children of sailors! Here I am  rowing with brother Torjus and kitty!


Min vandring går videre via innerst i bukta. My walk continues through the innermost part of the bay.

Og ut på Vabua. And to Vabua.

Her er en av de mange havnene våre! Here is one of our ports!Disse steinene har jeg tråkket mye på! On these stones have I walked a lot!

Videre over det flate platået og opp på neste topp. Further over the flat plateau and up  the next top.

Og til slutt ut på Vabupynten. Derfra kan vi se ut på havet. 
And finally on the point of Vabua. From there we can look to the ocean. 


Dette var bare noen små glimt av alle de gode minnene fra barndommen i Bastvika. Jeg tror jeg må skrive en hel bok! Takk Bastvika for alt du har gitt oss, du vil alltid leve videre i hjertene våre! This was just a small glimpse of all the great memories from childhood in Bastvika. I think I have to write a whole book! Thank you Bastvika for all you have given us, you will always live in our hearts!

lørdag 20. oktober 2012

Farvel til Bastvika / Good bye to Bastvika


Jeg har vært så utrolig heldig å få vokse opp på dette vakre stedet på en øy på Sørlandet. Der hadde jeg gode barneår sammen med mamma, pappa og to storebrødre. Også våre barn fikk dette stedet som sitt barndomsparadis med besøk hos bestemor og bestefar.  Etter at begge foreldrene våre var døde for 20 år siden har det likevel vært i familiens eie som feriested. Jeg solgte min del til brødrene mine for 12 år siden, men vi har jo hatt mulighet til å ta noen turer dit likevel.  Men tidene forandrer seg og endringer skjer så nå er tiden kommet til at huset skal legges ut for salg til våren. Derfor var jeg nå på avskjedstur til mitt kjære Bastvika. Det var en vemodig , men fin tur.
I have been so incredibly lucky to grow up in this beautiful place on an island in the south of Norway. There I had a great childhood with my mom, dad and two big brothers. Even our kids got this place as their childhood paradise when visiting grandma and grandpa. After both our parents were dead 20 years ago, the house have still been in the family as a summer holiday house. I sold my part of it to my brothers 12 years ago, but we have been able to visit sometimes. But times change, and now the time has come to  put up the house for sale. Therefore I now went to say farewell to my dear Bastvika. 

Veien til Bastvika ønsket oss velkommen med vakre høstfarger. Nå var det gult der, men om våren var det helt blått av blåveis  i skråningen langs veien, ned mot vannet.  Det var ikke få buketter som ble plukket der hver vår.
The road to Bastvika welcomed us with beautiful fall colors. Now it was yellow, in spring it used to be quite blue with blue anemones in the slope along the road down to the water. It was not few  bouquets which was picked there each spring.

Det ble mange vandringer med kamera rundt på gjengrodde stier der jeg lekte som barn og minnene strømmet på. Vi hadde det fritt og fint, og rikt på muligheter til utfoldelse. Vi lekte mye i heia bak huset. Og når vi skulle på toppen av Basteberg klatra vi lekende lett rett opp heia. Men... nei, jeg har visst blitt for gammel ....men hadde jeg vært barbeint og det var sommer, så kanskje ? :)
I had many  walks with the camera around on the old paths where I played as a child, and the memories flowed on.  We had a free  life and rich in opportunities for exploration. We played a lot in the hills behind the house. And when we were to go on the top of Basteberg, we  climbed with ease straight up the hills. But ... no, I've become too old.... but if it had been summer and I had bee barefoot , so maybe? :) 
Jeg måtte gå stien nå. I had to use the trail  now.


På toppen av Basteberg vardet vakre og fargerike ospetrær. On the top of Basteberg there was colorful and beautiful aspen.Og utsikt over sjøen. Som ungdom  satt jeg ofte der og drømte om framtiden.  And sea views. As young I often sat there dreaming about my future.


Like ovenfor huset vårt bak en stor stein var lekehytta mi. Kanskje ikke så lett å se? :) Just above our house behind a large rock was my playing cottage. Maybe not so easy to see? :)
Dette var stua med steinbord innerst i hjørnet og en stein som var stol. Det er visst lenge siden noen har feiet og ryddet her!
This was the living room with a stone table in the far corner, and a stone was chair. It looks like it is a long time since  some have swept and cleaned here!
Dette var kjøkkenet.  Det ser faktisk ut til at det har blitt lagt inn vann i den senere tid! Det var ikke der den gangen. This was the kitchen.  It actually looks like it has been added water by a hose lately! It was not there then. 
Oppå steinen her var soverommet! On the top of this rock was the bedroom!

På Bekksanden var den lille badestranda vår. Her er den dekket av høyvann. Om sommeren var vi jo mer i vannet enn på land. On Bekksanden was our little beach. Here it is covered by high tide. In summer we were more in the water than on land. 
 Da vi hadde lært å mestre svømmekunsten flyttet badingen seg til Skjæret, hvor vi kunne både hoppe og stupe. When we had learned to master the art of swimming, we moved to Skjæret where we could both jump and dive. Om vinteren hadde vi flott akebakke hvor vi aka når det var snø. Eller som det het på Sandøya - vi rant på fua! Og det var ikke akebrett den gangen, nei vi rant på gamle regnfrakker, det gikk så det suste.
In winter we had  a wonderful sledging hill,   we ran on old raincoats, it was just great!

Alt dette var like i nærheten av huset, og enda er det mye som ikke er nevnt. Jeg vil fortelle mer senere.
All this was just close to the house, and there is much more to tell. I will tell more later.

søndag 14. oktober 2012

Mariusfeberen har smittet meg / The Marius knitting bug has bit me


Jeg har sett mange bilder fra den nye Marius  strikkeboken, og ting folk har strikket fra den. Men hadde egentlig ikke tenkt å kjøpe den. Jeg har jo ikke noen planer om å strikke Marius genser. Men i går var jeg innom en bokhandel og der bare lå den og lyste mot meg! Jeg bladde litt i den, og plutselig sto jeg i kassa og hadde kjøpt den :)  Det er en virkelig morsom oppskriftsbok. Ikke bare oppskrifter, men også litt historie rundt Marius mønsteret. Og mange inspirerende bilder med variasjoner i både fargevalg og hva man kan bruke Mariusmønsteret til. Det var ikke lenge før jeg hadde fylt kaffe i Marius koppen min og var igang med å strikke Marius-I phone sokk. Den første er ferdig og jeg er igang med en til. Jeg har begynt i det små :) Hvem vet hvor dette vil ende!!

I have seen many pictures of the new Marius knitting book, and things people have knitted from it. But I was not  going to buy it. I have no plans to knit a Marius sweater. The Marius sweater is a Norwegian pattern from 1954! This pattern has got a new popularity now and is  not only used on the sweaters. There are socks, I-pad covers, PC covers, dog sweaters, dresses, pillows, potholders, I don't know what it is not used to : D.  Yesterday I visited a bookstore and  there  it  was ! I opened it and had a look, and suddenly I  had bought it :) It's a really fun knitting book. Not just patterns but also some history about the Marius pattern. And many inspiring photos with variations in both color choices and what you can make of the Marius pattern. It was not long before I had filled my Marius cup and  had started to knit Marius-I phone sock. The first one is finished and I have started the next.  I have started with   small projects :) Who knows where this will end!!

STRIKKETØYPOSER / KNITTING BAGS 
Siden sist har jeg sydd to poser til strikketøy. Jeg har tenkt å sy noen flere og gi dem til å selges på Misjonsmessa som skal være i slutten av måneden. I-Phone sokkene havner nok også der.
Since last time I have made ​​two bags for knitting projects. I plan to make some more and give them to be sold on Missions fair that will be at the end of the month. The I-Phone socks probably also end up there.

lørdag 6. oktober 2012

ENDA EN VESKE OG STRIKKEKAFE' PÅ SOLLI KRO/ ONE MORE BAG AND KNITTING CAFE AT SOLLI TAVERN

STRIKKEKAFE PÅ SOLLIKROA


Tidligere var det jevnlige strikkekafe' treff på Sollikroa hvor medlemmer på forumet Hobbyboden møttes. Men nå var det lenge siden det hadde vært noe. Det er ikke alltid så lett å få det til å passe. Nå hadde Bitta besøk av sin venninne Anne og de hadde lyst til å være med på et treff. Så Bitta inviterte til Strikkekafe' i dag og det ble et bra oppmøte med 15 strikkejenter. Vi hadde det kjempekoselig og håper det kan bli flere slike treff snart.  Earlier there used to be regular knitting cafe gatherings at Solli Tavern where  members of the forum Hobbyboden met. But now it was a long time since there had been some. It's not always easy to get it to fit in. Now   Bitta had her friend Anne visiting and they wanted to meet other knitting friends. So Bitta invited to Knitting Cafe 'today and  15 knitting  girls came. We had a really nice time togetheter and we hope there can be more such gatherings soon.

MATHILDES SOMMERVESKE
Da var enda en av Mathildes sommervesker, etter AnnAKa s  mønster, ferdig. Denne skal jeg gi som gevinst til en utlodning i forbindelse med Norsk Misjonsselskaps misjonsmesse i slutten av oktober. Tror nesten jeg må sy meg en slik til meg selv også :)
Then another one of Mathilde's summer bags after AnnAKa s pattern,  was finished. ThisI will give as one of the prizes to a raffle in connection with the Norwegian Mission Society Missionary Fair in late October. I think I will sew one like this for myself too :)

Og så må jeg jo bare ha med noen høstbilder i dag også! Det er så vakkert nå.  
And I just have to show some fall pictures today too! It is so beautiful now.