søndag 23. april 2023

VÅR - SPRING

 Nå har vi hatt en flott våruke med sol og varme og det merkes i naturen. Knoppene er på vei på mange trær og busker og gir et grønnlig skjær. Langs stien er det hvitveis over alt. 

It has been a lovely spring week with sun and warmer weather and it shows in nature. The buds are on the way to be leaves on many trees and shrubs and give a greenish light. Along the path, there is Wood Anemones everywhere.Jeg oppdaget også en gul blomst, har funnet ut at den heter vårkål. Denne er ny for meg.  I also discovered a yellow flower, I found  that it is called Lesser Celandine. It is new to me. Please excuse me if the English flower names are wrong. To måker sitter på et skjær, kanskje de bygger rede der? Two seagulls are sitting on a rock, maybe they want to build a nest there? Vi så også noen fugler som vi trodde måtte være ender, men vi klarte ikke å finne dem i fugleboken. Vi sendte et bilde til en fuglenettside, og fikk til svar at det var rømte tamender! Vi har ikke sett dem de siste dagene så kanskje de har funnet veien hjem igjen. We also saw some birds that we thought must be ducks, but we couldn't find them in the bird book. We sent a picture to a bird website, and got a reply that it was  domestic ducks that had run away! We haven't seen them in the last few days so maybe they have found their way back home. 
En vakker bukett av hvitveis ble med hjem og fikk plass i den lille muggen jeg har fra barndommen. Den pleide være fylt med blåveis som var min barndoms vårblomst, det var masse blåveis rundt barndomshjemmet mitt. Men det har jeg ikke funnet her på vår nye øy.

A beautiful bouquet of Wood Anemones was brought home and found a place in the small jug I have from childhood. It used to be filled with  blue Liverleaf /Liverworth, which was the spring flower of my childhood, there were lots of them around my childhood home. But I haven't found them here on our new island. 


Den daglige turen på Øyastien tar lengre tid enn vanlig nå, for en må stadig stoppe for å se på noe 😊The daily walk on the Øya trail takes longer than usual now, because you constantly have to stop to look at something 😊


tirsdag 11. april 2023

PÅSKE 2023 - EASTER 2023


Vi har hatt en koselig påske med to av sønnene våre hjemme. Flere av dagene var det nydelig vårvær, og på påskeaften var vi på tur i Gamlebyen, Fredrikstad. Det er alltid koselig å gå rundt i de gamle gatene og på "vollæne". It has been a nice Easter with two of our sons at home. There was lovely spring weather, and on Easter Saturday we went for a walk in the Old Town, Fredrikstad. It is always pleasant to walk around the old streets and on the ramparts. 

Det ble en tur innom Gamlebyen Modelljernbanesenter. We had a trip into the "Old Town Model Railway Centre. "

Artig med alle de forskjellige miljøene de har bygd opp, og togene som kjører rundt. Det er så mange små detaljer. De hadde også laget en modell av Gamlebyen, her med den gamle Vindebroen hvor guttene er på vei på bildet øverst. 

Fun with all the different environments they've built, and the trains running around. There are so many small details. They had also made a model of the Old Town, here with the old drawbridge where the boys are on their way in the picture at the top.


        

Lørdagsmarked på torvet. Saturday market on the Town square .  marked
         

En av de fine gatene med gamle hus. One of the streets with beautiful old houses.

lation results

Translation result

Utsikt over elva mot dagens Fredrikstad. View  across the river to today's Fredrikstad.                                     Og krokusen blomstret! The crocus bloomed!

Tradisjonen tro ble det også Amerikansk frokost og brettspill.
True to our family tradition, we also had an American breakfast and board games.
Og jeg fikk strikket ferdig mine nye gule påskesokker 😊
And I got my new  knitted yellow Easter socks ready 😊


Tillamook Valley Socks by  Lindsey Fowler