lørdag 28. juni 2014

ROYAL MILE - EDINBURGH

Strekningen fra Edinburgh Castle og nedover til Holyrood Palace  kalles the Royal Mile. Dette er i the Old Town, den gamle byen. Det meste av det jeg hadde planlagt å gjøre og se var i denne gaten. Så bli med på en tur! Det er en populær gate blant turister, noe butikkene bærer preg av. Det er stort sett souvenir og gavebutikker, og spisesteder. Den første butikken øverst når en kommer fra the Castle ser ut som en vanlig souvenirbutikk. Men etter å ha passert de vanlige souvenirarttiklene dukker det opp flere etasjer med flotte skotske vevde tepper, skjerf, og selvfølgelig et stort utvalg av kilter.  Og en kunne stå og se på vevene som vevde de typiske skotske mønstrene. The distance from Edinburgh Castle down to Holyrood Palace is called the Royal Mile. This is in the Old Town. Most of what I had planned to do and see was in this street. So join me on a trip! It is a popular street among tourists, so it's mostly souvenir and gift shops. The first store after coming from the Castle looks like an ordinary souvenir shop. But after passing the usual souvenir items you will find several floors with great Scottish woven blankets, scarves, and of course a wide range of kilts. And you could watch the looms that made fabrics with the typical Scottish patterns.

En skotsk gatemusikant! A Scottish street musician!


ST. GILES KATEDRALEN  - ST. GILES CATHEDRAL
Det var en mektig kirke, enkel med sine steinvegger og søyler, men med praktfulle store glassmalerier. Kontrasten mellom de enkle veggene og glassmaleriene gjorde et sterkt inntrykk. It was a mighty church, simple with its stone walls and columns, but with stunning large glass windows. The contrast between the simple walls and stained glass windows made ​​a strong impression.   Da jeg kom inn der skulle det akkurat være en liten gudstjeneste med bibellesning, preken og bønn.  Det ble en fin  stund og et verdifullt innslag på turen.
When I got  there it should  be a small church service with Bible reading, sermon and prayer. It was a blessed and good experience. 
Royal Mile ligger oppå en høyde og i fra hovedgata  går det mange smale smug nedover til sidene mellom husene, de kalles  Close. De er bratte og smale.  Dette er Advocate's Close, de fikk navn etter den mest betydningsfulle innbyggeren. Royal Mile is located on top of a hill and in the main street there are many narrow alleys down to the sides between the houses, they are called Closes. They are steep and narrow. This is Advocate's Close, they were often named after the most important citizen.

Et annet Close var Mary King's Close. På 17-1800tallet  begynte det å bli trangt om plass i byen. Derfor ble Mary King's og noen flere Close med husene som hørte til overbygd av en ny stor bygning. I en bratt skråning var det jo praktisk å bruke eksisterende bygninger som fundament  istedenfor å bygge fra grunnen.
Derfor er restene av dette området bevart under jorden og en kan bli med på  guidet tur og få høre mange historier om folk som bodde der på 1600 tallet, og hvordan de levde. Spennende historiefortelling og spesiell opplevelse. Another Close was Mary King's Close. At the 17-1800's it began to be cramped for space in the town. Therefore, Mary King's Close and a few more Closes, with the  houses that belonged to, were covered with a large new building. On a steep slope, it was the practical use of existing buildings as foundation rather than build from scratch. 
Therefore, the remnants of this area are preserved underground and one can join a guided tour and hear many stories of people who lived there in the 1600s, and how they lived. Exciting storytelling and a very special experience.

Før og etterLitt lenger nedover Royal Mile er Museum of Childhood.

A little further down the Royal Mile is  the Museum of Childhood.

Der var det morsomt å se på gamle leker.
There it was fun to look at old toys.Det var jo også mange flotte dukker.
There was of course also a lot of beautiful dolls

.
Men den som gjorde mest inntrykk på meg var denne. Det sto om denne: Dukke laget av en gammel sko tilhørt fattig barn i London slummen 1905. Jeg tror denne dukken var like elsket av sin eier som de flotte dukkene på det andre bildet.
But the doll that made ​​the greatest impression on me was this. It was written about this: Doll made ​​from an old shoe that belonged to a poor child in the London slums in 1905. I think this doll was just as much loved by it's owner, as the great dolls in the first picture.
Neste stopp var The PEOPLE'S STORY MUSEUM i denne flotte bygningen.
Next stop was  THE PEOPLE'S STORY MUSEUM in this great building.


Der var det laget utstillinger med miljøer som fortalte om folks liv.
Jeg syntes det var så morsomt å se på denne lille gutten som fulgte så ivrig med i pappaens fortelling og forklaring av historien.  Pappaen var tydeligvis en god historieformidler.
There it was made ​​exhibitions that told of people's lives and history. 
I thought it was so nice to watch this little boy that  so eagerly listened to his father's explanation of the history. The father was obviously a good storyteller.Og her er forskjellen på damenes og mennenes verden :)
And here is the difference between the ladies and the mens world :)

Tvers over gata lå Museum of Edinburgh med byhistorie. Så her lå museene på rekke og rad.
Across the street was Museum of Edinburgh with the towns history. So here was the museums lined up.

Noen flere gatebilder - some more impressions from the street.


Fortsettelse følger :) Det var mye å oppleve i Edinburgh!
To be continued :) There was much to see i Edinburgh!

fredag 20. juni 2014

EDINBURGH CASTLE


Jeg hadde en flott tur til Edinburgh forrige uke. Så nå er det tid for  reisebeskrivelse. Det var så mange opplevelser så jeg må dele det opp i flere innlegg.
Det første jeg besøkte var Edinburgh Castle. Det  var spennende å gå rundt  og utforske dette store festningsområdet og tenke på hvor mye historie disse steinveggene rommer. Og bygninger og murer er så vakre og godt bevart. I had a great trip to Edinburgh last week. So now it's time for a travelogue. I had so many experiences so I have to write many posts.
The first I visited was Edinburgh Castle. It was interesting to walk around and explore this great fortress and think about how much history these stone walls have seen. And buildings and walls are so beautiful and well preserved.
Og en festning måtte selvfølgelig ha kanoner. Denne heter Mons Meg og skal være blant de største kanonene i verden. Den er 4 m lang og kanonkulene er på 51cm i diameter. And a fortress of course had to have cannons. This is called Mons Meg and will be among the biggest canons of the world. It is 4 m long and cannon balls are 51cm in diameter. 
Dette er Royal Palace.  Det ble brukt som kongelig slott på 1500 og 1600 tallet. Her fødte Maria Stuart, Queen of Scots,  James VI i 1566. This is the Royal Palace. It was used as a royal palace in the 1500 and 1600s. In 1566  Mary Stuart, Queen of Scots, gave birth to James VI here.

Laich Hall ble laget som mottagelsesrom for Kong James VI i 1617.  Her var det ikke spart på dekorasjonene! Både peis, vegger og tak var rikt dekorert. Laich Hall was made as a reception room for King James VI in 1617. Fireplaces, walls and ceilings were richly decorated.
Og denne vakre vindusposten, skulle gjerne satt meg ned her med strikketøyet og titta ut av vinduet ....
And this beautiful window sill, I wouldn't mind to sit down  here with my knitting and look out the window ....
 
I dette bygget er The Great hall. Den ble bygget for Kong James IV 1503-1513 for seremonielle anledninger. In this building is The Great hall. It was built for King James IV 1503-1513 for ceremonial occasions.

Sverd og rustninger langs de flotte utskårne veggene. Swords and armors along the magnificent carved wall. 

Scottish  National War Memorial var en stor bygning som lå mot det samme torget som Royal Palace og Great hall. Der sto det fine vakter. Scottish National War Memorial was a large building that were by the same square as the Royal Palace and the Great hall. There was  nice guards.

Memorial

Der var et vakkert lite kapell som het St. Margaret's Chapel. Det ble bygget i 1130av kong David I. There was a beautiful little chapel called St. Margaret's Chapel. It was built in 1130av King David I. 

Edinburgh Castle er bygd på et vulkansk fjell, og det kan en tydelig se her. Edinburgh Castle is build on a volcanic mountain, and it can clearly be seen here.


Men festningen hadde også mindre trivelige rom - fuktige, mørke fangehull.  But there was also less pleasant rooms - damp, dark dungeons. 


Det var veldig mange slike fine herrer å se, jeg tror dette er militær offiser kilt. Det var også andre typer militære i fine offisersuniformer. Etterpå leste jeg at det hadde vært Duke of Edinburgh, prins Philips fødselsdag. Det store oppmøtet av høyere militære var antageligvis i den anledning. Det kom også et militærorkester marsjerende. Det skulle skytes salutt til ære for prins Philip klokka tolv. Men det visste jeg ikke før etterpå, så jeg gikk  før dette skjedde. Selv om prins Philip ikke var tilstede er det klart det måtte markeres siden han har tittel Duke of Edinburgh. There were  many such fine gentlemen to see, I think this is a military officer kilt. There were also many other kind of military officers with uniform. Later I read that it had been Duke of Edinburgh, Prince Philips Birthday. The large turnout of  military officers was probably for this  occasion. There was also a military band marching. It was shot salute in Prince  Philip's honor at noon. But I did not know until afterwards, so I went before this happened. Although Prince Philip was not present, of course that had to be celebrated since he has the title Duke of Edinburgh.


Besøket på Edinburgh Castle var et av høydepunktene på turen. Det svarte til forventningene og mere til. Og været var flott også mens jeg  var der, men like etterpå jeg gikk derfra striregna det i et par timer. The visit to Edinburgh Castle was one of the highlights of the trip. And the weather was great too while I was there, but soon after I left , the rain was pouring down for a few hours.
søndag 15. juni 2014

WWKIP -Verdensvid strikk i offentlighet dagen - World Wide Knit In Public day


Det har skjedd mye i løpet av siste uke, jeg har hatt noen flotte dager i Edinburgh, og det skal jeg komme tilbake til i neste blogginnlegg . Men idag vil jeg skrive om feiring av WWKIP - Verdensvid strikk i offentlighet-dagen som var på lørdag 14. juni. Ise sokkelag, en strikkegruppe som holder til på Ise i Sarpsborg, inviterte til strikketreff i Kullås parken i Sarpsborg. A lot has happened during this week, I've had some great days in Edinburgh and I will come back to that in the next blog post. But today I will write about the celebration of WWKIP - World Wide Knit in Public on Saturday 14th June. Ise sokkelag, a knitting group housed at Ise in Sarpsborg, invited to knit  in the Kullås Park in Sarpsborg.
Det kunne se ut som veldig mange var kommet for å strikke! Men den første timen delte vi parken med Sarpsborg janitsjarkorps  og Odd Rene Andersen, som holdt friluftskonsert.  De fleste var nok kommet for å høre på dem. :) It could look as very many had come to knit! But the first hour we shared the park with Sarpsborg Janitsjar band and Odd Rene Andersen, who held an outdoor concert. Most were come to hear them. :)

Men vi var da noen som satt og strikket også !  But we were also some that were knitting!

Og noen er litt ivrigere enn de fleste og strikker to kluter på en gang. Men så har hun også tydeligvis fått garn på hjernen :) Stilig! And some are a little more eager than most and knits two cloths at a time. But she has also apparently got yarn on the brain :) Cool!

Det var salg av kaffe og vafler. Og også garnfristelser til salgs, både fra Bittamis Design  og Sarpsborg Garn og broderi.  Et veldig koselig treff i strålende vær. There was  sale of coffee and waffles. And also yarn temptations , both from Bittamis Design and Sarpsborg Garn and embroidery store. A very nice day in glorious weather.

Bitta har en sommer klutestrikkalong på Facebookgruppa si, hvor det kommer oppskrift på ny klut hver fredag. Derfor ble det klutestrikking på meg :) Denne heter Symre og er strikket i flerfarget Järbo Elise på pinner 3,5.
Bitta has a summer cloth knittalong on her Facebook group, where it comes pattern for a new cloth every Friday. Therefore, it was cloth knitting for me :) This is called Symre and is knitted in multicolor Järbo Elise on needles 3,5.

Av samme nøstet har jeg også strikket en Bittalue til Facebookgruppen  Kjærlighet og varme på veien, de samler inn luer til  sykehusene til kreftsyke. Jeg strikket den minste størrelsen, og da er det enda nok garn til en klut til. Så det er drøyt garn. Of the same ball of yarn, I also knitted one Bittalue for a Facebook Group that collect hats to hospitals for people with cancer. I knitted the smallest size, and then it is even enough yarn to one more cloth. 
søndag 8. juni 2014

GOD PINSE! GOOD  WHITSUN! 
Jeg ønsker alle god pinse med  Povl  Dissing  som synger I all sin glans nu stråler solen. Med  Iver Kleive på orgel  og Knut Reiersrud gitar. Det er en gammel  pinsesalme skrevet av N.S. Grundvig. I wish all good Whitsun with Povl Dissing singing an old Whitsun hymn written by N.S. Grundvig. With Iver Kleive on organ and Knut Reiersrud guitar. 

Da jeg var ferdig med Latvisk Lidenskap-sokkene tok jeg meg en liten strikkepause (høres kanskje utrolig ut)! Og da tok jeg meg tid til litt korstingsbrodering. Et motiv til er ferdig på kjøkkenbildet jeg fikk til jul. Da er det et motiv igjen å brodere.When I was finished with Latvian Passion socks I took a small knitting break (may sound unbelievable)! And then I took  time for some  cross stitch embroidery. One more stitching on the  kitchen wall hanging  I got for Christmas, is finished. Then it is one part left to embroider.                          

 

Det var morsomt å konsentrere meg om brodering, men etter noen dager måtte jeg få er strikketøy på pinnene igjen. Denne gangen ble det ei Bittalue. Det er en gruppe på FB som heter  Kjærlighet og varme på veien. De samler inn strikkede, hekla og sydde luer som blir gitt  som en oppmuntring og støtte på veien for kreftrammede. Mønsteret på Bittalua finnes på den gruppa . Den var morsom og enkel å strikke. Garnet er Järbo Elise, det er 55% bomull og 45% akryl, strikket på pinner 2,5 på bølgemønsteret og 3 på resten.
It was fun to concentrate on embroidery, but after a few days I had to get the knitting on the needles again. This time it was a Bittalue. There is a group on FB called " Love and warmth on the way" (translated by me). They collect knitted, crocheted and sewed hats given as an encouragement and support along the way for cancer patients. The pattern of Bittalua I found on the group. It was fun and easy to knit. Garnet is Järbo Elise, it is 55% cotton and 45% acrylic, knitted on needles 2.5  and 3 .


Jeg tenker å begynne på en Bittalue til for å ha som reisestrikketøy. Jeg skal snart reise på en liten tur til Edinburgh. Endelig skal jeg  få se Edinburgh Castle, som jeg beundret på barndommens puslespill som jeg la sammen med min kjære pappa. :) I am thinking to start one more Bittalue to have as travel knitting. I will soon go on a little trip to Edinburgh. Finally, I shall see Edinburgh Castle, which I admired in the childhood puzzle that I put together with my dear dad. :)


Men når jeg skal ut og reise må jeg ha et trekk til PCen. Jeg hadde et stoff med kart som jeg syntes passet bra. PC mappa er sydd helt enkelt. Jeg tok mål av PCen og plusset på litt ekstra. Jeg quilta ytterstoffet sammen med fleecestoff . Så sydde jeg et for og vrangsydde foret og det quilta ytterstoffet sammen. Så det er ingen synlige sømrom. I åpningen sydde jeg på en bit borrelås. Enkelt og praktisk! But when I will go traveling, I need a cover for my computer. I had a fabric with maps that I thought would be nice. It is made ​​quite easy. I measured the computer and added a little extra. I  quilted the main fabric together with some fleece fabric. Then I made a lining and sewed them together at the top. So there is no visible seam. In the opening I made a bit Velcro. Easy and convenient!Jeg begynte dette innlegget med korstingsbroderier. Nå vil jeg også avslutte med det, men denne gangen er det ikke mine broderier. Misjonsforeningen Østenringen hadde avslutningstur før ferien til hytta til en av damene. Vi  skal ha basar i september og da blir det også forhåndssalg av lodd i noen butikker. Og her er alle de flotte broderte korstingsløperne som damen i stolen, Rigmor Haukjem har brodert som gevinster. Det er mange korssting! I started this post with cross stitch. Now I will also end with it, but this time it's not my embroideries. The women's missionary group, Østenringen, had the end of season meeting at the cabin to one of the ladies. We shall have bazaar in September and then it will  also be pre-sale of lottery tickets in some stores. And here are all the great embroidered cross stitch table runners which the lady in the chair, Rigmor Haukjem has embroidered as lottery prizes. That is many stitches!