tirsdag 25. juli 2023

THE TALL SHIP RACE I FREDRIKSTAD
 Det er sommer og tid for feriebesøk. Da eldste sønn var hjemme var det Tall Ship Race i nabobyen Fredrikstad, så da passet det bra med en tur dit. Det var flott å gå og se på alle de flotte seilskutene på rekke og rad. It is summer and time for holiday visits. When the eldest son was at home, there was the Tall Ship Race in the neighboring town Fredrikstad, so we took a trip there. It was great to go and look at all the beautiful  sailing ships .


Noen skuter kunne en komme ombord på også. En av dem var Fryderyk Chopin fra Polen. You could get on board some of  the ships. One of them was Fryderyk Chopin from Poland.Jeg tok raskt styringa 😀. I quickly took control 😀.


Og her er min matros! And here is my sailor!


Det var også fint å sette seg ned på en benk og se på folkelivet. Og det var mye godt å få kjøpt. Vi  kjøpte Belgisk vaffel med krem, jordbær og sjokoladesaus.  Glemte å ta bilde av den, den var så fristende så den var nesten spist opp da jeg kom på det. Strawberry heaven, het den. Den var mektig, jeg og min kjære delte en, og det var rikelig til begge. It was also nice to sit down on a bench and watch people walking by. And there was a lot of good food to buy. We bought a Belgian waffle with cream, strawberries and chocolate sauce. Forgot to take a picture of it, it was so tempting that it was almost eaten by the time I remembered. Strawberry heaven, it was called. Me and my husband shared one and it was plenty for both of us.Bilde fra Waffel Factory, men det var enda mer krem og sjokoladesaus på den vi kjøpte 😋
Picture from Waffel Factory, but the one we bought had even more cream and chocolate sauce 😋lørdag 15. juli 2023

SOLAR DYEING OF YARN /SOLFARGING AV GARNI et tidligere blogginnlegg viste jeg oppstarten av sommerens store eksperiment, solfarging av garn. Jeg viser hele prosessen fra start. Jeg plukket mye forskjellig av blomster og grønne blader. Jeg la alt lagvis i glasskrukken og fylte på med vann med alun. In a previous blog post I showed the start of this summer's big experiment, solar dyeing of yarn. I show the entire process from the start. I picked a lot of different flowers and green leaves. I put everything in layers in the glass jar and filled with water with alum.


Etter tre uker så det sånn ut, og det var klart til det  spennende øyeblikket da jeg tok garnet ut av krukken. After three weeks it looked like this, and it was ready for the exciting moment to pick the yarn out of the jar.


 Jeg synes det ble en nydelig gulgrønn farge, i to sjatteringer. I think it turned out to be a lovely yellow-green color, in two shades.

Så snart garnet var tørt ble det nøstet opp og  sokkestrikking var i gang. Det ble så fine striper. Egentlig skulle det være strukturstrikk oppå foten på hele sokken, men for å få fram de fine stripene valgte jeg glattstrikk. Sokkemønsteret heter Mercury sokcs av Kim McKenzie. As soon as the yarn was dry,  the sock knitting was underway. It made  such nice stripes. It was supposed to be structured knit on the top of the foot on the entire sock, but to show the nice stripes I chose stockinette stitch. The sock pattern is called Mercury socks by Kim McKenzie.


Og her er mine fine solfargede sokker ferdige! Tenk at naturen har laget denne fine fargeblandingen helt av seg selv, til og med perfekte striper. Nå kan jeg ta på disse sokkene til vinteren og tenke på sommeren 😊 And here are my nice solar colored socks finished! It is amazing that nature has created this fine color mixture, even stripes,  all by itself. Now I can wear these socks for winter and think about summer 😊.


Jeg synes det var så spennende med solfarging, så jeg er i gang med et nytt forsøk. Denne gangen med løkskall. Det er en blanding av gult og rødt løkskall. Jeg har sett noen bilder av løkskallfarging og trodde det skulle bli litt brunoransje . Men foreløpig ser det grågrønt ut! Det er det som er så spennende med denne prosessen, en aner ikke hvordan det blir. I hvertfall når en ikke har noen erfaring. Leste nettopp om Kanadagullris, at den skal gi fin gulfarge. Og den så jeg har akkurat begynt å blomstre i skråningen like utenfor her, så snart blir det vel en krukke til på gang...... 


I think it was so exciting with solar dyeing, so I have started   a new project. This time with onion skins. It is a mixture of yellow and red onion skins. I have seen some pictures of onion skin coloring and thought it would be a bit brown-orange. But for now it looks grey-green! That is what is so exciting about this process, you have no idea how it will turn out. At least when you have no experience. Just read about Goldenrod, that it should give a nice yellow color. And I saw they have  just started to bloom on the slope just outside here, so soon there will probably be another jar  in the works......

Jeg avslutter med et sommerbilde fra turstien vår. I will end with a summer picture from our hiking trail.