søndag 19. juli 2015

MATHILDES SOMMERVESKE OG KLUTER / MATHILDE'S SUMMER BAG AND DISH CLOTHS

Selv om det har blitt bare feriebilder på bloggen min i det siste,  har jeg både strikket og sydd også!
Jeg fikk  bestilling på en Mathildes sommerveske. Det er et mønster jeg har sydd mange vesker etter, denne er nummer 15. Men ingen er helt like. Although it has been only vacation pictures on my blog lately, I have both knitted and sewn too!
I got an order for a Mathilde's summer bag. I have made many bags of this pattern, this is number 15. None of them are  exactly alike.

KLUTEALONG - DISH CLOTHS KNITALONG


Bittami har hatt en klutalong gående på Facebook i sommer. Hver fredag i fem uker la hun ut et nytt klutemønster. Det har vært  greit sommerstrikketøy. Jeg har brukt litt forskjellig bomullsgarn fra lageret mitt. Bittami had a dish cloth knitalong going on Facebook this summer. Every Friday for five weeks she posted a new cloth pattern. It has been nice summer knitting. I have used different cotton yarn from my stash.

VÅRSØG

HEART OF GOLD


TWIN PEAKS

AMORS PILER


LET'S TWIST


lørdag 11. juli 2015

FERIETUR DEL TRE / HOLIDAY PART THREE

Da var jeg kommet fram til siste del av ferieturen min. Togturen fra York til Edinburgh gikk gjennom et utrolig vakkert landskap. Og med strålende sol og blå himmel kunne det ikke bli bedre.
Now I have reached the last part of my  vacation. The train journey from York to Edinburgh went through an incredibly beautiful landscape. And with brilliant sunshine and blue skies, it could not be better.
Her er et glimt fra Berwick-upon-Tweed, den er vennskapsby med Sarpsborg.
Here is  Berwick-upon-Tweed, it is Sarpsborg's twin town. 

Jeg hadde bare et kort opphold i Edinburgh denne gangen. Jeg kom på ettermiddagen og skulle dra hjem på formiddagen neste dag. Jeg bodde  på  Regent House Hotel på et rom med sjarmerende gammel stil.
I only had a short stay in Edinburgh this time. I arrived in the afternoon and went home next morning. I stayed at the Regent House Hotel in a room with an old-style charm.
Jeg hadde avtale med min britiske brevvenn  Elaine om å møtes ved disse sjiraffstatuene utenfor Omni Centre. Jeg leste om statuene at de er laget av skrapmetall.
I was going to meet my British penpal Elaine by these giraffe statues outside Omni Centre. I read about the statues that they were made of scap metal. 


Vi gikk over til Old Town for å spise middag på Whiski Bar& Restaurant.
En restaurant med morsomt interiør og veldig god mat, kan anbefales! We walked  to Old Town for dinner at Whiski Bar & Restaurant. A restaurant with nice decor and very good food, can be recommended!

Jeg spiste Steak and Ale Pie, kjempegodt!
I had Steak and Ale Pie, very good!


Og når venner møtes for første gang ble det også gaveutveksling.  Jeg har lært et nytt engelsk ord av Elaine, -blether-, det betyr å prate ivei, eller skravle slik vi gjorde da vi møttes.  Jeg fikk dette morsomme kruset av henne :)

When friends meet for the first time, there was a gift exchange. I've learned a new English word by Elaine, -blether-talking  as we did when we met. I got this lovely mug  :)
 Jeg hadde med en typisk norsk gave til henne, jeg hadde strikket Selbuvotter. I had a typical Norwegian gift to her, I had knitted Selbu mittens.


Etterpå ruslet vi litt rundt i byen, det var en de første varme sommerdagene. Kjekt med kjent guide, her er The Elephant House som er blitt kjent fordi J.K. Rowling satt her og skrev mesteparten av den første Harry Potter boka. Afterwards we strolled around in the city, it was one the first warm days of summer. Nice with a guide, here are The Elephant House that has become known because JK Rowling sat here and wrote most of the first Harry Potter book. 


Ifjor da jeg var i Edinburgh prøvde jeg forgjeves å finne denne statuen av hunden  Greyfriars Bobby. Eieren av hunden døde i 1858, men hunden nektet å forlate sin eiers grav og voktet der trofast i 14 år, helt til den selv døde. Et år etterpå ble denne minnestøtten for Greyfriars Bobby reist.  Her viser Elaine meg statuen. Det var veldig koselig å treffe Elaine! Last year when I was in Edinburgh I tried to find this statue of the dog Greyfriars Bobby, but didn't find it. The owner's dog died in 1858, but the dog refused to leave his owner's grave and watched there faithfully for 14 years until his own dead. A year later, this memory statue for Greyfriars Bobby was raised. Here  Elaine shows me the statue. It was lovely to meet Elaine!

Neste dag var det tid for å sette seg i flyet og vinke farvel til Edinburgh. The next day it was time to go on the plane and wave goodbye to Edinburgh. Etter en stund dukket kjent trakter opp. Flyet fløy inn over Fredrikstad, med den stjerneformede Gamlebyen. Og i det fjerne hjembyen Sarpsborg! After a while the view was well known. The plane flew over Fredrikstad, with the star-shaped Old Town. And in the distant the hometown Sarpsborg!


fredag 3. juli 2015

YORK DEL 2 / YORK PART 2

CITY WALLS

Jeg synes de gamle  bymurene fra middelalderen i York var så fine. De er 3,4 km og mesteparten er bevart og det er mulig å gå hele runden. Jeg hadde dessverre ikke mulighet til å gå hele, men gikk en bitte liten bit. Det ga mersmak, skulle gjerne ha gått mer. Jeg gikk opp på muren like ved jernbanestasjonen ved Railway Arches og gikk derfra til Micklegate Bar. I think the old medieval city walls in York are so lovely. They are 3.4 km and most are preserved and it is possible to walk  all round. I was unfortunately not able to walk all but went a tiny little bit. It was fun, I would loved to have walked more. I started next to the train station by Railway Arches and went from there to Micklegate Bar.

Og  her er muren der jeg gikk sett fra utsiden. And here is the wall where I walked as seen from the outside.

MICKLEGATE BAR
Micklegate Bar. Det var hovedporten til byen fra sør. Micklegate Bar. It was the main gate to the town from south.

BOOTHAM BAR
Like i nærheten av hotellet lå denne porten, Bootham Bar. Det var der jeg hadde tenkt å gå fra, men den var stengt da jeg var der. Først var jeg litt for sent på kvelden, og neste forsøk var jeg litt for tidlig på morgenen :) Det var ikke noen eksakte tider, det sto bare at den ble stengt ved skumringstid. Her kan du se tårnene fra York Minster i bakgrunnen.
Close to  the hotel was this gate, Bootham Bar. This was where  I had planned to walk the walls from. But it was closed when I was there. At first I was a little too late at night, and the next attempt, I was a bit too early in the morning :) There was no exact times, it was just that it was closed at dusk. Here you can see the towers of York Minster in background.

JORVIK HOTEL
Jeg bodde på Jorvik Hotel. I stayed at Jorvik Hotel.

ST. MARY'S ABBEY
 Tvers over for hotellet var den gamle klostermuren til St.Mary's Abbey og en port inn til det som nå er Yorkshire Museums hager. Across the hotel was the old monastery wall to St.Mary's Abbey and the gateway to what is now Yorkshire Museum Gardens.

Ruinene av St. Mary's Abbey. The ruins of St. Mary's Abbey

OLAV'S CHURCH

For meg som bor i Sarpsborg som ble grunnlagt av Olav den hellige, var det morsomt å oppdage at tvers over for hotellet lå St. Olave's kirke. Den ble grunnlagt i 1055 og dedikert til den norske Olav den hellige. Den har vært ombygget og restaurert flere ganger. For me living in Sarpsborg, founded by St. Olav, it was fun to discover that across the hotel was St. Olave's Church. It was founded in 1055 and dedicated to the Norwegian  St. Olav. It has been rebuilt and restored several times.

WHIP-MA-WHOP-MA-GATE


Guiden på sightseeingsbussen gjorde oss oppmerksom på denne gata - Den minste gata i York, men med kanskje det lengste og ihvertfall det rareste navnet - Whip-Ma-Whop-Ma-Gate. Opprinnelsen til navnet skal være uklar, men de mener at her er ordet gate det samme som vårt norske ord for gate. Her er Whip-Ma-Whop-Ma-Gate nr 1 1/2 til leie, hadde ikke det vært en fin adresse å ha?  :) The guide on the sightseeing bus told us about this street - The smallest street in York, but with perhaps the longest and certainly the strangest name - Whip-Ma-Whop-Ma-Gate. Origin of the name is unclear, but they think that here  the word gate is the same as the Norse word for street. In Norwegian gate is meaning street. Here's Whip-Ma-Whop-Ma-Gate No. 1 1/2 to let, wouldn't it  be a nice address to have? :)

CAT TRAIL
Rundt forbi i byen kan man finne kattestatuer på vegger og på vinduskarmer. Du kan få et eget kart og gå på leting etter kattene. Her er tre katter som klatrer oppover veggene og en som titter ned fra vinduskarmen. Her er historien bak disse kattestatuene slik det står fortalt på kartet for Cat trail:
Statuer av katter har blitt plassert på bygninger i York gjennom rundt to hundre år, statuer som er fjernet eller råtnet antas å stamme fra middelalderen. De opprinnelige kattestatuer ble plassert på bygninger for å skremme bort rotter og mus som kunne bære pest og sykdom. De ble også antatt å jage bort  onde ånder og generelt å skjenke lykke og god helse for borgerne.

Around town, one can find cat statues on walls and on window sills. You can get a Cat Trail map and go in search of cats. Here are three cats that climb up walls and one peering down from the windowsill. Here is the story behind these cat statues as it is told on the map for Cat Trail:
 Statues of cats have been placed on buildings in York for around two Centuries, although statues since removed or rotted are thought to date from medieval times. The original cat statues were placed on buildings to frighten away rats and mice which can carry plague and illness. They were also thought to ward off wandering evil spirits and generally to bestow good luck and good health on citizens who needed feline friends to ensure a good nights sleep in old and temptingly chewy timber framed buildings!

YORKSHIREPUDDING
Når en er i Yorkshire må en selvfølgelig smake på Yorkshire pudding.  Jeg sjekket endel restaurant/pubmenyer på nettet før jeg dro, men fant det bare på menyen  et sted, The York Roast . Jeg kjøpte det som take-away, skulle egentlig ha en stor, men de var tomme for det så jeg fikk tre små isteden. Det skulle også være stekte poteter til, men det var de også tomme for! Men det viktigste for meg var jo å smake på "puddingen" som ikke er en pudding, men et luftig bakverk. Det var veldig godt. Kanskje jeg skal prøve å lage det en gang, fant en oppskrift her på Matprat  
When you visit Yorkshire I think it is a must to try  Yorkshire pudding. I checked some restaurant / pub menus on-line before I went, but found it only one place, at The York Roast. I bought it as  takeaway, I should  have one big, but they were empty for it so I got three small instead. It should also be fried potatoes to, but it was also empty! But the main thing for me was to taste the pudding, which is not a pudding, but a kind of  "pastry". It was very good. Maybe I'll try to make it once, I found a recipe in Norwegian on Matprat. 

NATIONAL RAILWAY MUSEUM

York har et stort jernbanemuseum med mange lokomotiver og tog. Dette flotte lokomotivet het Gladstone og ble særlig brukt ved transport av kongelige og andre høytstående personer. Det ble brukt fra 1880 til 1920.
 York has a large railway museum with many locomotives and trains. This magnificent locomotive named Gladstone was especially used in the transport of royalty and other dignitaries. It was used by 1880-1920. 

 Mange av de engelske lokomotivene er så dekorative, minner meg om filmene om Thomas-toget. Many of the English locomotives are so decorative, reminds me of the films of Thomas the Tank Engine
Og noen av lokomotivene var enorme kraftmaskiner. Her rakk hodet mitt bare nesten opp til kanten over hjulene da jeg sto ved siden av. And some of the locomotives were enormous engines. Here my head just almost reached up to the top of the wheels as I stood beside.
Da var det tid for å ta farvel med York og gå til jernbanestasjonen for å ta toget videre til Edinburgh. Den turen fortsetter i neste blogginnlegg :) Then it was time to say goodbye to York and go to the train station to take the train to Edinburgh. That tour continues in the next blog post :)