lørdag 26. januar 2019

Vinter og ski / Winter and ski

Vi har ikke så mye snø, men nok til at det har blitt vinteraktiviteter. På Tunevannet like i utkanten av byen, har de kjørt opp skiløyper. Egentlig var det litt for lite snø, men ildsjeler fra SIL's tur og løypegruppe fant ut at de kunne brøyte snøen inn mot midten fra to sider. Da ble det nok snø i midten til skiløype, og isbane til skøyter på sidene! Og det har virkelig folk vist å sette pris på. Det har vært et yrende liv i helgene, og på hverdagene har også mange funnet veien dit. Både skoleklasser, barnehager, pensjonister og andre som har fri på dagen. Og til og med jeg har vært på skitur! Det er flere år siden sist. Jeg liker meg best når løypa går på isen og det er flatt, er ikke noe glad i bakker. Det er så moro å se hvor mange folk har kommet seg ut og nyter vinteraktiviteter, enten de går på beina, ski eller skøyter.
We do not have much snow, but enough to have winter activities. At Tunevannet just on the outskirts of town, they have made ski trails. Actually, it was a little too little snow, but enthusiasts from SIL's trail group found that they could shovel the snow towards the center from two sides. Then there was enough snow in the middle for the ski trail, and ice rink for skating on the sides! And people has really  appreciated it. It has been a bustling life on weekends, and many people have also found their way there on weekdays. Both school classes, kindergartens, retirees and others who are free during the day. And even I've been skiing! It's been several years since last. I like best when the trail runs on the ice and it is flat, not fond of hills. It is so fun to see how many people have come out to enjoy winter activities, whether they are walking, skiing or skating. MØRKETIDSROSE
Et par sokker til har også blitt ferdig. Det er faktisk  fjerde gangen jeg strikker dette mønsteret. Denne gangen var det med Fabel i bunnfarge og Delight til mønster. De ble forholdsvis store i størrelsen med dette garnet. De er til januarutfordringen på Sock Knitters Anonymous, der tema var mønsterstrikk. A pair of socks have also been finished. It's actually the fourth time I knit this pattern. This time it was with Fabel in the main color and Delight the pattern. They were relatively large in size with this yarn. They are for the January challenge at Sock Knitters Anonymous, where the theme was Stranded Colorwork. 
MØRKETIDSROSE
Sokker nr 2 - 2019
Design: Lill C. Schei
Garn: Hvit Drops Fabel 75g, mønstret Drops Delight 30 g
Pinner: 2,5mm
Januarutfordring Sock Knitting Anonymous: Stranded Colorwork


søndag 13. januar 2019

SOKKEÅRET 2019 STARTET/ SOCK YEAR 2019 STARTED

Da er et nytt sokkeår startet! 😊 A new sock year has started! 
Jeg fortsetter med å la meg utfordre av forskjellige grupper med tema for hvilke sokker jeg strikker. Og da også om mulig kombinere disse temaene. På Facebook er det en gruppe som heter En uhøytidelig sokkesamstrikk, de hadde tema blått for januar. Jeg hadde mange  restenøster av blå Fabel. I continue to let myself be challenged by different groups with topics for which socks  to knit. And also to  combine these groups if possible. On Facebook there is a Norwegian group called "En uhøytidelig sokkesamstrikk", they had  blue for January. I had many leftovers of blue Fabel.

På Ravelry var månedens tema i gruppen Socks from Stash  "En for meg ny designer". Valget falt på
Tanis Lavallee og sokkene Business Casual. On Ravelry was the month theme in the group Socks from Stash "New-to-you designer". The choice fell on Tanis Lavallee and the socks Business Casual.

BUSINESS CASUAL SOCKS 
Sokker nr 1 - 2019
Design: Tanis Lavallee
Garn: Drops Fabel, 64 g
Pinner 2.5mm
Januarutfordring BLÅTT i En uhøytidelig sokkesamstrikk
"NEW-TO-YOU DESIGNER" i Socks From Stash