søndag 27. november 2022

ADVENT AND LOOKING BACK / ADVENT OG TILBAKEBLIKK

 


Da er vi kommet til første søndag i advent. Vi har fått på plass adventslys i vinduet, lilla adventsløper på bordet, og adventsstaken  med 4 lys. Det er koselig å pynte til advent og jul i ny leilighet. Her er det litt  mindre hylleplass og steder  å sette fram pynt, så må nok tenke litt nytt. Vi gleder oss over å være på plass og falle til ro i vårt nye hjem, vi har det så godt her. Det er rart å tenke tilbake et år, da var livet ganske annerledes. Vi holdt på å pakke for å flytte 20. desember, min kjære mann var til legekontroller både for  prostatakreft og for hjertet. Gjennom hele desember, og ut i januar, dro han med drosje på daglige turer til Oslo for stråling. Før flytting måtte vi også si farvel til vår kjære 17 1/2 år gamle katt, Iris.  Når jeg ser tilbake nå skjønner jeg nesten ikke hvordan vi klarte alt sammen. Men vi kom på plass og feira jul i  leiligheten vi leide det første halve året etter flytting fra vårt gamle hus. Jeg så tilbake på bloggen fra jula i fjor.  Da hadde vi gått  tur og oppdaget den fine turstien her, ikke visste vi da at  det var her vi kom til å kjøpe leilighet og slå oss til ro.

Today it is the first Sunday in Advent. We have placed Advent candles in the window, purple Advent runners on the table, and the Advent stake with 4 candles. It is nice to decorate for Advent and Christmas in our new apartment. There is a little less shelf space and places to display decorations, so I probably have to think a little differently when decorating. We are so happy for living in our new apartment. It's strange to think back a year, life was quite different then. We were packing to move on the 20th of December, my dear husband had several doctor's check-up for both prostate cancer and his heart. Throughout December, and into January, he went by taxi on daily trips to Oslo for radiation. Before moving, we also had to say goodbye to our dear 17 1/2-year-old cat, Iris. When I look back now, I hardly understand how we managed everything, it was a very hard time. But we moved into   the apartment we rented for the first six months after moving from our old house, and celebrated Christmas there. I looked back at the blog from Christmas last year. Then we had gone for a walk and discovered the nice hiking trail here, we didn't know then that by this beautiful place  was where we were going to buy an apartment and settle down!


Høsten har vært uvanlig mild, men vi har hatt et lite streif av snø. Men neste dag regnet det bort igjen. The autumn has been unusually mild, but we  had a small touch of snow. But the next day it rained away again. 

Jeg har plantet krokus og snøklokkeløk i en potte på verandaen, blir spennende å se om de kommer opp til våren. Dyrking på veranda er nytt for meg så jeg må prøve meg fram. Jeg fikk lyst til å pynte litt på potten de er plantet i og lagde et lite landskap.  I have planted crocus and snowdrop bulbs in a pot on the veranda, it will be interesting to see if they come up in the spring. Growing on the veranda is new to me so I have to try my hand at it. I felt like decorating the pot they are planted in and made a small landscape.
I uteboden har vi  hatt stående materialene til en køyeseng fra Ikea. Nå har vi bygd den opp og den er på plass på det kombinerte hobby og gjesterommet. Så nå er det sengeplass til hver av våre tre sønner når de kommer hjem til jul. Når plassen ikke er så stor, gjelder det å utnytte den bra. In the outdoor shed we have had the materials for a bunk bed from Ikea. Now we have built it up and it is in place in the combined hobby and guest room. So now there is a bed for each of our three sons when they come home for Christmas. When the space is not that big, it is important to make good use of it.

Jeg har et par sokker til ferdige. De heter Småstjernesokker og er designet av Heidi Aas. Strikket i Drops Fabel og to rester i blått fra Cascade yarns. I have one more a pair of socks  finished. They are called Small Star Socks and are designed by Heidi Aas. Knitted in Drops Fabel and two scraps in blue from Cascade yarns.


Det blir også litt julegavestrikk, men det legger jeg ikke ut bilde av før etter jul. Selv om jeg ikke tror mottakerne titter innom her. 😊I am also knitting be some Christmas gifts, but I won't post a picture of that until after Christmas. Although I don't think the recipients stop by here. 😊

lørdag 5. november 2022

MISSIONFAIR AT STENBEKK / MISJONSMESSE PÅ STENBEKK

 


Ja, jeg vet det er tidlig å starte julebaksten nå..... Men dette var julebakst som skulle til Norsk Misjonsselskaps Misjonsmesse på Stenbekk misjonssenter. Yes, I know it's early to start the Christmas baking now..... But this was Christmas cookies  that was going to the Norwegian Mission Society's Mission Fair at Stenbekk mission centre.
Misjonsmessa ble arrangert i dag og var veldig vellykket. Det kom masse folk som kjøpte småkaker, håndarbeider og lodd. The Mission fair was  today and was very successful. Lots of people came to buy cookies, handicrafts and raffle tickets.Det var ikke bare meg,  men mange som hadde bakt småkaker, vi hadde 200 bokser til salgs.  Salget starta klokka elleve og det meste var solgt unna i løpet av en time! It wasn't just me, but many people who had baked cookies, we had 200 boxes for sale. The sale started at eleven o'clock and most of it was sold within an hour!

Det var en fin dag med god stemning og folk hadde det hyggelig sammen. Og det ga et virkelig bra resultat for misjonsselskapet til deres arbeid! It was a nice day with a good atmosphere and people had a good time together. And it gave a really good result for the mission company to their work!