søndag 31. juli 2011

Gult / Yellow

Fargen for juli på Projos fargealong er gul. Jeg tenkte å finne noe gult garn i garnlageret mitt, men der var ikke mye. Jeg fant noen rester med gult bomullsgarn i to forskjellige gule nyanser.  I reglene for alongen står det at en kan lage hva man vil, Foto, Kort, Søm, Leire, Strikke, Smykker, Hekle, Kaker, rett å slett alt som går under hobby. Jeg var ikke helt sikker på hva jeg ville få ut av de restene så jeg lagde en deilig dessert, sitronfromasj med gul geletopp : )
The color for July on Projos color knitalong is yellow. I thought I should  find some yellow yarn in my yarn stash, but there was not much. I found some remnants of yellow cotton yarn in two different yellow shades. The rules of the  along says that one can create what you want, Photos, Cards, Sewing, Clay, Knitting, Jewelry, Crochet, Cake, just  everything that goes as hobby. I was not quite sure what I could get out of the yarn  so I made a delicious dessert, lemon mousse with yellow jelly topping :)   


Men da jeg satte meg til å hekle ble det en oppvaskklut av garnrestene, så da ble det to ting i alongen denne måneden. Jeg hekla vekselvis tre rader fastmasker og tre rader staver for å få litt variasjon.
 But when I sat down with the yarn, I got a crocheted dish cloth from the yarn remnants, so there were two things for the along this month. 


Det er også framgang på strikketeppet mitt. Jeg trodde det skulle bli et langtidsprosjekt, men det har blitt sommerens strikketøy. Nå er tredje rad ferdig og fjerde og siste rad er påbegynt.  Radene skal syes sammen og rundt hele skal det strikkes en kant. Det ser ut til at jeg skal få meg et deilig varmt teppe når kveldene begynner å bli kaldere!
There is also progress on my knitted blanket. I thought it would be a long term project, but it has become my  summer knitting. Now the third row are  finished  and the fourth and last row is started. The rows will be sewn together and then to knit around it all.  It seems to me that I will get a nice warm blanket when the nights are getting colder! 

tirsdag 26. juli 2011

Håp / Hope

  "Om én mann kan vise så mye hat, tenk så mye kjærlighet vi alle kan vise sammen" - disse ordene ble sagt av en av de overlevende på Utøya.  Midt i det vonde som har skjedd i landet vårt er det flott å oppleve det samhold og den omsorgen som det norske folk viser. Over hele landet har det vært fakkeltog og minnemarkeringer. Her i byen var det et oppmøte på antatt 10000 som deltok i fakkeltog i går kveld. Bildene i avisa viser en gate tettpakket med mennesker. Det var godt å få være med å  dele sorgen vi alle føler og vise vår omsorg for dem som er direkte og nært rammet. Og på denne måten vise vår ære og respekt for de som ble offere. Fakkeltoget endte ved Sarpsborg kirke hvor det var minnegudstjeneste. Ikke alle kunne få plass inne i kirken så det var også en stor flokk mennesker utenfor som fulgte minnemarkeringen via høytalere. Prost Mysen sa blant annet "Han drepte 76, men hundretusener har reist seg i trass og tro." "Ondskap kan bare beseires med kjærlighet" Og da jeg kom hjem fikk jeg med meg det store rose/fakkeltoget i Oslo hvor det var så stort oppmøte at toget ble stillestående! Og hørte kronprinsens ord om at idag er gatene fylt med kjærlighet. Det store blomsterhavet i Oslo gjør også inntrykk.

Jeg har lyst til å gjengi et dikt av Guro Skottene som ble lest i Sarpsborg kirke.

SLITEN ENGEL
Jeg ser at engelen din
er sliten nå
Den har våket med deg om nettene
Den har sittet på bunnen
av depresjonen
og tatt deg imot når du kommer
Den har vinket farvel
til vennene
Den har plukket blomster
du selv ikke så
Den er sliten nå
Men å gi opp
finnes ikke
i det himmelske vokabularet
så den retter på glorien
børster av vingene
og går videre

"If one man can show so much hate, think how much love we can all show up" - these words were said by one of the survivors of Utøya. In the middle of the tragedy that has happened in our country, it is great to see the unity and the care that the Norwegian people shows. Across the country there has been torch parades and memorial ceremonies. Here in our little town it is  was estimated that more than 10,000 people  took part in the torch parade last night. The pictures in the newspaper shows a street packed with people. It was good to be sharing the grief we all feel and show our care for those who are directly and intimately affected. And in this way show our honor and respect for those victims. The torch parade ended at the Sarpsborg Church where there was a memorial service. Not everyone could get inside the church so it was a large crowd of people also outside who followed the ceremony through the speakers. Prost Mysen said, among other things, "He killed 76, but hundred and thousands stand up in defiance and faith." "Evil can only be defeated with love" And when I got home I saw  the great rose / torch parade in Oslo, where there were so many people that the parade could not move and was stationary! And  I heard the Crown Prince Håkon's words, that " today the streets are filled with love". The large flower sea in Oslo also makes a deep impression.
In the Norwegian text I have also a poem, but I don't have an English translation of it, and I will not  translate it without permission from the author.

lørdag 23. juli 2011

UFATTELIG

En ufattelig tragedie. Tenker på og ber for alle pårørende.
Vi er jo alle berørt av disse tragediene, jeg tror hele Norge er i sjokk og sorg.

An unbelievable tragedy has happened in Norway. Bombing in Oslo where 7 people got killed, and 84 young people killed on a summer camp. Thinking of and praying for all families.
We're all affected by these tragedies, I think all of Norway is in shock and grief.

lørdag 16. juli 2011

Teppe del 2 / Blanket part 2

Et lite livstegn! Det blir lite blogging nå om dagen, blir heller ikke så veldig mye strikking. Det er alltid litt av hvert annet som skal gjøres om sommeren når en bor i gammelt hus, litt maling her og der, og hagearbeid. Men litt tid til strikking blir det, og nå har jeg fått ferdig en remse til  på teppet mitt. Fargen på bildene er ikke helt riktig, ute i sola blir de litt for lilla, men det ser jo veldig fint ut :)
 A small sign of life! There is little blogging these days, and not so much knitting. There are always some other things to do in the summer when you live in an old house, some painting here and there, and gardening. But a little time for knitting I have got, and now I have done one more  strip on my blanket. The color on the pictures  are not quite right, out in the sun it gets a little too purple, but it looks  very nice :)

søndag 3. juli 2011

Hemsedal - In the summertime sokker - Del 1 teppe

Vel hjemme igjen etter en uke på ferie i Hemsedal. Det var fint vær en dag, men resten var tåke, overskya og regn. Men vi hadde mange fine opplevelser likevel. Og det ble jo tid til en del strikking! Jeg strikka ferdig et par In the Summertime  sokker, enda et av Bittas fine mønstre. Mønsteret finnes på Ravelry.  Den har nokså kort vrangbord, men jeg liker den litt lengre så jeg strikka vrangbordmønsteret to ganger. De er strikka i Projo merino sokkegarn, det garnet jeg vant for deltagelse i alongen Strikkeverdenens ABC. Jeg er blitt veldig begeistra for det garnet.
Back home again after a week on holiday in Hemsedal. The weather was fine one day, but the rest was fog, clouds, and rain. But we had many great experiences, however. And there was  time for some knitting! I finished knitting a pair of In the Summertime socks, another of Bitta's fine patterns. The pattern found on Ravelry. It has a fairly short rib, but I like it a little longer so I knitted the rib pattern twice. They are knitted in Projo merino sock yarn, the yarn I won for participation in the knitalong Strikkeverdenens  ABC. I like very much that yarn.
Jeg begynte også å strikke på et teppe med mønster fra Drops. Jeg har syntes det teppet var så lekkert, og da Drops hadde salgspris på det meste av garnet sitt i mai slo jeg til å kjøpte det jeg trengte. Det er strikket med en tråd Delight og en tråd Alpaca. Delightgarnet er flerfarget og strikkes med hele tiden, mens hver mønster rute strikkes i en av tre farger Alpaca. Det gir spennende fargenyanser. Det strikkes i remser som skal sys sammen til slutt. Jeg ble ferdig med den første remsa. Dette er ment å være et langtidsstrikketøy ved siden av andre ting, så det tar nok lengre tid før neste blir ferdig.
I also began to knit a blanket with a pattern from Drops. I thought this blanket was so delicious, and then Drops had sales price on most of their yarn in May, I hurried to buy what I needed. It is knitted with one thread Delight and one Alpaca. The Delight yarn is multicolored and work with all the time, while each square pattern is worked in one of three colors of Alpaca. It gives exciting color shades. It is worked in strips to be sewn together in the end. I finished the first strip. This is meant to be a long time project beside other things, so it takes probably longer time before the next is done. 


Jeg må jo ha med noen bilder fra ferien også! I must show some pictures from our holiday too!
Vakker utsikt fra hytta vi leide. Beautiful view from the cottage we rented.
 Men for det meste var utsikten dekket av tåke. But mostly the view was covered by fog.
På en tursti like bak hytta gikk veien gjennom et jorde med beitende kalver. Der ble vi møtt av denne søte gjengen med nysgjerrige kalver som kom for å hilse på oss.  On a hiking trail just behind the cabin went the way through a field of grazing calves. There we were met by this cute gang with curious calves who came to greet us.
Etter å ha gått en bratt sti oppover fikk vi denne flotte utsikten over dalen. Having gone a steep path up, we got this great view of the valley.
Oppe på fjellet på vestsiden av dalen gikk vi en fin tur langs Gyrinosvannet. Da var været veldig skiftende, med dramatiske variasjoner med skyene og lyset.Up on the mountain on the west side of the valley we took a nice walk along Gyrinosvannet. Tthe weather was very changing, with dramatic variations on clouds and light.
Legg merke til veien litt lenger framme, fartsdumper? :) Notice the road a little further ahead, speed bumps? :)
En tur innom Torpo stavkirke, mellom Gol og Ål. Bygd ca. 1195. A visit to Torpo stave church, between Gol and Ål. Built ca. 1195.
 Og en tur vestover til Borgund stavkirke bygget ca 1181 til 1200. And a trip west to Borgund stave church built around 1181 to 1200.
 Rjukandefossen  i Hemsedal var et vakkert syn! Rjukandefoss in Hemsedal was a beautiful sight!