fredag 3. juli 2015

YORK DEL 2 / YORK PART 2

CITY WALLS

Jeg synes de gamle  bymurene fra middelalderen i York var så fine. De er 3,4 km og mesteparten er bevart og det er mulig å gå hele runden. Jeg hadde dessverre ikke mulighet til å gå hele, men gikk en bitte liten bit. Det ga mersmak, skulle gjerne ha gått mer. Jeg gikk opp på muren like ved jernbanestasjonen ved Railway Arches og gikk derfra til Micklegate Bar. I think the old medieval city walls in York are so lovely. They are 3.4 km and most are preserved and it is possible to walk  all round. I was unfortunately not able to walk all but went a tiny little bit. It was fun, I would loved to have walked more. I started next to the train station by Railway Arches and went from there to Micklegate Bar.

Og  her er muren der jeg gikk sett fra utsiden. And here is the wall where I walked as seen from the outside.

MICKLEGATE BAR
Micklegate Bar. Det var hovedporten til byen fra sør. Micklegate Bar. It was the main gate to the town from south.

BOOTHAM BAR
Like i nærheten av hotellet lå denne porten, Bootham Bar. Det var der jeg hadde tenkt å gå fra, men den var stengt da jeg var der. Først var jeg litt for sent på kvelden, og neste forsøk var jeg litt for tidlig på morgenen :) Det var ikke noen eksakte tider, det sto bare at den ble stengt ved skumringstid. Her kan du se tårnene fra York Minster i bakgrunnen.
Close to  the hotel was this gate, Bootham Bar. This was where  I had planned to walk the walls from. But it was closed when I was there. At first I was a little too late at night, and the next attempt, I was a bit too early in the morning :) There was no exact times, it was just that it was closed at dusk. Here you can see the towers of York Minster in background.

JORVIK HOTEL
Jeg bodde på Jorvik Hotel. I stayed at Jorvik Hotel.

ST. MARY'S ABBEY
 Tvers over for hotellet var den gamle klostermuren til St.Mary's Abbey og en port inn til det som nå er Yorkshire Museums hager. Across the hotel was the old monastery wall to St.Mary's Abbey and the gateway to what is now Yorkshire Museum Gardens.

Ruinene av St. Mary's Abbey. The ruins of St. Mary's Abbey

OLAV'S CHURCH

For meg som bor i Sarpsborg som ble grunnlagt av Olav den hellige, var det morsomt å oppdage at tvers over for hotellet lå St. Olave's kirke. Den ble grunnlagt i 1055 og dedikert til den norske Olav den hellige. Den har vært ombygget og restaurert flere ganger. For me living in Sarpsborg, founded by St. Olav, it was fun to discover that across the hotel was St. Olave's Church. It was founded in 1055 and dedicated to the Norwegian  St. Olav. It has been rebuilt and restored several times.

WHIP-MA-WHOP-MA-GATE


Guiden på sightseeingsbussen gjorde oss oppmerksom på denne gata - Den minste gata i York, men med kanskje det lengste og ihvertfall det rareste navnet - Whip-Ma-Whop-Ma-Gate. Opprinnelsen til navnet skal være uklar, men de mener at her er ordet gate det samme som vårt norske ord for gate. Her er Whip-Ma-Whop-Ma-Gate nr 1 1/2 til leie, hadde ikke det vært en fin adresse å ha?  :) The guide on the sightseeing bus told us about this street - The smallest street in York, but with perhaps the longest and certainly the strangest name - Whip-Ma-Whop-Ma-Gate. Origin of the name is unclear, but they think that here  the word gate is the same as the Norse word for street. In Norwegian gate is meaning street. Here's Whip-Ma-Whop-Ma-Gate No. 1 1/2 to let, wouldn't it  be a nice address to have? :)

CAT TRAIL
Rundt forbi i byen kan man finne kattestatuer på vegger og på vinduskarmer. Du kan få et eget kart og gå på leting etter kattene. Her er tre katter som klatrer oppover veggene og en som titter ned fra vinduskarmen. Her er historien bak disse kattestatuene slik det står fortalt på kartet for Cat trail:
Statuer av katter har blitt plassert på bygninger i York gjennom rundt to hundre år, statuer som er fjernet eller råtnet antas å stamme fra middelalderen. De opprinnelige kattestatuer ble plassert på bygninger for å skremme bort rotter og mus som kunne bære pest og sykdom. De ble også antatt å jage bort  onde ånder og generelt å skjenke lykke og god helse for borgerne.

Around town, one can find cat statues on walls and on window sills. You can get a Cat Trail map and go in search of cats. Here are three cats that climb up walls and one peering down from the windowsill. Here is the story behind these cat statues as it is told on the map for Cat Trail:
 Statues of cats have been placed on buildings in York for around two Centuries, although statues since removed or rotted are thought to date from medieval times. The original cat statues were placed on buildings to frighten away rats and mice which can carry plague and illness. They were also thought to ward off wandering evil spirits and generally to bestow good luck and good health on citizens who needed feline friends to ensure a good nights sleep in old and temptingly chewy timber framed buildings!

YORKSHIREPUDDING
Når en er i Yorkshire må en selvfølgelig smake på Yorkshire pudding.  Jeg sjekket endel restaurant/pubmenyer på nettet før jeg dro, men fant det bare på menyen  et sted, The York Roast . Jeg kjøpte det som take-away, skulle egentlig ha en stor, men de var tomme for det så jeg fikk tre små isteden. Det skulle også være stekte poteter til, men det var de også tomme for! Men det viktigste for meg var jo å smake på "puddingen" som ikke er en pudding, men et luftig bakverk. Det var veldig godt. Kanskje jeg skal prøve å lage det en gang, fant en oppskrift her på Matprat  
When you visit Yorkshire I think it is a must to try  Yorkshire pudding. I checked some restaurant / pub menus on-line before I went, but found it only one place, at The York Roast. I bought it as  takeaway, I should  have one big, but they were empty for it so I got three small instead. It should also be fried potatoes to, but it was also empty! But the main thing for me was to taste the pudding, which is not a pudding, but a kind of  "pastry". It was very good. Maybe I'll try to make it once, I found a recipe in Norwegian on Matprat. 

NATIONAL RAILWAY MUSEUM

York har et stort jernbanemuseum med mange lokomotiver og tog. Dette flotte lokomotivet het Gladstone og ble særlig brukt ved transport av kongelige og andre høytstående personer. Det ble brukt fra 1880 til 1920.
 York has a large railway museum with many locomotives and trains. This magnificent locomotive named Gladstone was especially used in the transport of royalty and other dignitaries. It was used by 1880-1920. 

 Mange av de engelske lokomotivene er så dekorative, minner meg om filmene om Thomas-toget. Many of the English locomotives are so decorative, reminds me of the films of Thomas the Tank Engine
Og noen av lokomotivene var enorme kraftmaskiner. Her rakk hodet mitt bare nesten opp til kanten over hjulene da jeg sto ved siden av. And some of the locomotives were enormous engines. Here my head just almost reached up to the top of the wheels as I stood beside.
Da var det tid for å ta farvel med York og gå til jernbanestasjonen for å ta toget videre til Edinburgh. Den turen fortsetter i neste blogginnlegg :) Then it was time to say goodbye to York and go to the train station to take the train to Edinburgh. That tour continues in the next blog post :)

lørdag 27. juni 2015

YORK, DEL 1 / YORK, PART 1

Denne gangen blir blogginnlegget mitt en reisebeskrivelse. Today my blog post will be about a travel.

For noen uker siden var jeg  en liten tur til York. En fin gammel by som også har historie som vikingby, da het den Jorvik. Some few weks ago I was on a trip to York. It is a lovely old town, which has also been a viking town  back in the history, by then it was called Jorvik. 


Det meste av de gamle severdighetene ligger samlet innenfor bymuren og ca 20 minutter å gå fra den ene enden til den andre så det er en lett by å ta seg fram i. Her er Clifford's Tower som ble bygget ca 1300.  Det var en del av det gamle York Castle. Most of the ancient sights are located  within the city walls and with about 20 minutes to walk from one end to the other  it's an easy city to get around.  This is Clifford's Tower, it was built about 1300. It was part of old York Castle.

Jeg  begynte  med å besøke  York Castle museum. Der var det blant annet noen fine interiører. My first visit was to York Castle Museum. There was displayed some nice interiors. 
Her er et glimt fra en Viktoriansk stue ca. 1870. Det er hos en middelklasse familie. På den tiden var det begynt å masseproduseres møbler og ting  så de ble rimeligere og mulig  for flere å anskaffe seg. This is from a Victorian Parlour, about 1870. 


Spisestue fra 1700 tallet. Panel og møbler er laget av eik og var mye lysere da det var nytt, det har mørknet betydelig med årene. Dining room from 17th century. The panelling and furniture was made of oak and was much brighter, it has darkened considerably with age. 

Og en tidlig utgave av støvsuger! And an early version of the vacuum cleaner! 

Det var også bygd opp en bygate fra Viktoriansk tid. Viktoriansk tid regnes fra ca 1830 til 1900, den tiden da dronning Viktoria regjerte. Her er stoffbutikken. There was also a town street from Victorian time. This is the fabric shop.


Og en fin hattebutikk! And a lovely hat shop!


Neste stopp var Fairfax house. Det er et staselig hus som ble bygget 1755-1762 for Lord Fairfax Han bygde huset til sin datter  Anne. Hun ble ikke gift og huset gikk ut av familien. 1919 ble det bygd om til kino og dansehall! Men heldigvis ble tak og veggdetaljer bevart ved at de ble dekket med plater utenpå dem.  I 1982-84 ble huset restaurert tilbake til sin gamle prakt av York Civic Trust. Det var ikke lov å fotografere inne, men hvis noen har lyst til å ta en titt er det bare å trykke på denne linken til FAIRFAX HOUSE.  Det er noen praktfulle rom. Next stop was Fairfax house. It is a stately house that was built 1755-1762 for Lord Fairfax.  He built the house for his daughter Anne. She never got married and the house went out of the family. 1919 converted into a cinema and dance hall! But luckily ceiling and wall details were preserved in that they were covered by wood . 1982-1984, the house was restored to its former glory by York Civic Trust. It was not allowed to take pictures inside, but if someone wants to take a look, click on this link to FAIRFAX HOUSE. There are some stunning rooms.

Den mest kjente gaten i York er Shambles. Det er en sjarmerende smal gammel gate. I gamle dager var dette gaten hvor slakterne holdt til. Nå er det mange små koselige butikker. The most famous street in York is Shambles. It is a charming narrow old street. In the old days this was the street for the butchers. Now there are many  nice small shops.


Og i enden av den gaten - der var garnbutikken Ramshambles! På forhånd hadde jeg på hjemmesiden deres sett meg ut noe sokkegarn fra West Yorkshire Spinners. Dessverre var de utsolgt for det tynne garnet jeg hadde tenkt å kjøpe, så da måtte jeg jo kjøpe tykkere garn fra West Yorkshire Spinners isteden, selv om jeg liker best tynne sokker :) And at the end of the street - there was the yarn store Ramshambles!  I had looked at their web-site and found some lovely sock yarn from West Yorkshire Spinners. Unfortunately they were sold out for the thin yarn I had planned to buy,  then I had the buy some thicker yarn from West Yorkshire Spinners instead, although I like best thin socks. Flotte souvenirer, garn fra Yorkshire! Great souvenirs, yarn from Yorkshire!
Bluefaced Leicester - New country bird collection, i farge Owl (ugle)
og Aire Valley Fusions i farge Autumn Forest.
I York er det også et Quilt museum. Der var det utstilling med gamle quilter satt side om side med quilter av Kaffe Fasset. Kaffe Fassett hadde laget sine quilter med inspirasjon i de gamle. Jeg må innrømme at jeg var mest begeistret for de gamle. There is also a quilt Museum in York. There was an exhibition of old quilts side by side of quilts made of Kaffe Fassett. Kaffe Fassett made his quilts by inspiration from the old quilts. I must admit that I liked the old quilts most. 

Cartwright Hexagon Coverlet fra 1865


Den inspirerte Kaffe Fassett til å lage denne - Diamond Jubilee 2014
Dette er også en av de gamle quiltene. Så mange detaljer! This is one more of the old quilts. So many details!

En liten souvenir ble det med herfra også :) I bought a small souvenir  here too :)

York Minster er en stor katedral. Den er en av nord Europas største gotiske katedraler. York Minster is a big cathedral. It is one of  the largest  gothic cathedrals in northern Europe.
Jeg var der på Evensong,med vakker sang fra et barnekor. I was there at Evensong with beautiful singing from a children choir. 

Dette var første del av mine opplevelser fra turen min. Fortsettelse følger!
This was part one of my experiences from my trip. To be continued!

søndag 31. mai 2015

LAGET I MAI / MADE IN MAY POLYHYMNIA
Det har visst blitt en lang bloggpause her nå. Men her er det litt nytt igjen.
Jeg vil begynne med et par sokker. Nok en gang er det et mønster fra Bittamis design. I boken sin har hun mønster på disse i litt tykkere garn. Nå har hun  laget et nytt mønster som er tilpasset tynnere garn. De heter Polyhymnia 2 og er strikket i  Aktiv Cotton   på pinner 2,25. De er veldig deilige og myke, garnet er blanding av ull og bomull og fine å bruke nå utover sommeren.
It has certainly been a long blog break here now. But here is some news again.
I will start with a pair of socks. Once again it is a pattern of Bittamis design. In her book she has patterns on these socks for thicker yarn. Now she has created a new pattern that is adapted to thinner yarn. They are called Polyhymnia 2 and is knitted in Aktiv Cotton on needles 2.25 mm. They are very delicious and soft, the yarn is ablend of wool and cotton. They are nice to use now at summertime.

STJERNE OVER ISLAND
Disse votten har vært under arbeid veldig lenge. Først stoppet det opp da jeg brakk jeg en strikkepinne. De er strikket på pinner 2,75, og det hadde jeg ikke noen av i reserve. Det tok litt tid før jeg fikk kjøpt ny. Da jeg var igang igjen gikk jeg tom for det hvite garnet. Og da tok det selvfølgelig også litt tid før jeg fikk somlet meg til å bestille mer garn hos Bitta.  Men nå er de ferdige! Strikket i Järbo Mellanraggi på pinner 2,75.
STAR OVER ICELAND
These mitten has been under work very long. First it stopped when I broke  a knitting needle. They are knitted on needles 2.75, and I had not some more of those. It took some time before I got  to buy new. When I had started knitting again I ran out of white yarn. And then of course it took me some time before I got ordered more yarn with Bitta. But now they are done! Knitted in Järbo Mellanraggi on needles 2.75mm.
KRUSMATTE / MUG RUG
Nå over til litt søm. Først en sommerlig krusmatte som en liten bursdagsgave til en venninne. Now
over to some sewing. First a summery mug rug as a small birthday gift for a friend.

VESKER / BAGS
Som nevnt i mitt forrige innlegg har jeg fått masse loppemarkedstoff som jeg skal sy noen handlevesker og litt forskjellig av til salgs på Norsk Misjonsselskaps julemesse i november. Her er en veske til ferdig. Den er romslig og har en stropp som en kan ha over skulderen.
 As mentioned in my previous post I've got lots of  fabric from a flea market, that I should sew some shopping bags and so on, to the sale at the Norwegian Mission Society Christmas Fair in November. Here is a bag finished. It is roomy and has one strap to wear on your shoulder. Og her er to japanske knutevesker. De er fine til å ha strikketøy i. Jeg har laget de litt større enn det mønsteret jeg opprinnelig brukte HER. And here is two Japanese knot bags. I think they are nice to put your knitting in. I made them slightly larger than the original pattern I used HERElørdag 2. mai 2015

RETROKOFTE OG VESKE

Det har blitt så populært med strikkede kofter nå, både etter gamle mønstre og nydesign.  På Facebook er det en koftegruppe med over 40 000 medlemmer.

 For en stund siden kjøpte jeg meg et strikkehefte som het Kofter, utgitt av Familien.  Og fra det heftet har jeg strikket en kofte, riktignok bare en liten en. Det er Retrokofte i størrelse 2-3 år. Jeg hadde en del blått Vestlandsgarn liggende, og restegarn i mange forskjellige farger. Jeg brukte pinner 3,5. Denne skal gis til et hjelpeprosjekt, for jeg har ingen små barn i familien. Den mangler knapper, jeg syntes den burde ha litt fargerike knapper. Og det har jeg bestilt på Ebay, der kan en få kjøpt rimelige knapper.
It has become very popular with knitted sweaters - "kofte"-, both by old patterns and new design. On Facebook there is a "Kofte" group with over 40,000 members. A while ago I bought a knitting booklet  with patterns for Kofter. And from the booklet I have knit one kofte, it is only a small one. It's called Retro kofte, in size 2-3 years. I had some  blue Vestlands yarn  and scrap yarn in many different colors. I used needles 3,5. This I will give to a charity project, for I have no small children in the family. It is missing buttons. I thought this jacket should have  colorful buttons and  I have ordered on Ebay, where one can buy  buttons to a low price.


Jeg er med i en gruppe som lager ting som skal selges på Misjonsselskapets julemesse i november. I forbindelse med loppemarked der nå i helgen har vi fått tak i masse flotte stoffer. Både helt nye stoffer og fine stoffer som kan gjenbrukes. Jeg fikk med meg hjem fine stoffer som jeg skal sy enkle handlevesker av. Jeg kommer nok til å sy litt forskjellige modeller, men her er første forsøk. Den er vrangsydd og kan faktisk brukes på begge sider. Den var enkel å sy. Jeg fant mønsteret på bloggen Molly chicken


I'm in a group that creates things to be sold at Norwegian Missionary Society Christmas market in November . In connection with a flea market  they had now, we have got lots of great fabrics. Both brand new fabrics and fine fabrics that can be reused. I got some nice fabrics and  I shall sew shopping bags. I will sew some different models, but here are the first attempt. It is reversable and can actually be used on both sides. It was easy to sew. I found the pattern on the blog Molly chicken


Hvis du blir lei av mønsteret, er det bare å vrenge innsiden ut :)
If you get tired of the fabric, you can just turn the inside out :)

Og til slutt - ukens naturbilde. And at the end - this week's nature photo.
Utsikt over Visterflo mot Rolvsøy kirke.

søndag 26. april 2015

JAPANSK KNUTEBAG / JAPANESE KNOT BAG

Denne veska så jeg for første gang for flere år siden, og har hatt i tankene å sy den en gang. Mønsteret er fra Better Homes and Gardens og kan finnes HER. Den var grei å sy, men litt plundrete ved håndtakene. This little bag I saw for the first time several years ago and has had in mind to sew it one day. The pattern is from Better Homes and Gardens and can be found HERE
Det lange håndtaket tres gjennom det korte og da har du en grei liten veske til lommebok og mobil.
The long handle is threaded through the short and then you have a  little purse for the wallet and mobile.


Et nytt par sokker er også ferdig - Mønsteret heter Karipias rosa blondesokker - men mine sokker er grønne! Det er et av Bitta Mikkelborgs mønstre fra boka Sokker-strikking hele året. Jeg har strikket dem i Opal på pinner 2,5. A new pair of socks is finished - The pattern is called Karipias pink lace socks - but my socks are green! It is one of Bitta Mikkelborg's patterns from the book Socks-knitting the whole year. I have knitted them in Opal on needles 2.5.


Og så er det så vakker vår ute nå! Her stråler de nyutsprungne bjørkene i sola.  It is so beautiful spring now! The fresh leaves on the birches are lovely in the sun.