lørdag 24. januar 2015

Adventsmysterieskjerf / Advent mystery scarf

Endelig var mitt skjerf fra Bittamis adventsmysterie ferdig! Det var mye arbeid, men morsomt å strikke. Mitt er litt kortere enn originalmønsteret for jeg kuttet ut tre mønsterdeler. Jeg synes det ble passe langt. Finally my scarf from Bittamis advents mystery is finished! There was a lot of work, but it was fun to knit. My scarf is slightly shorter than the original pattern as I left out three pattern borders. 

 Det er strikket i Kauni på pinner 3. Jeg brukte 200g  av bunnfargen, NN3. Mønsterfargen var farge E3, og der manglet det litt på siste borden av et 150g nøste, men jeg hadde et annet nøste blått Kaunigarn som gikk i samme nyansen så jeg kunne bruke det. It is knitted in Kauni on needles 3mm. I used 200g of main color, NN3. Pattern color was the color E3, where it lacked a bit of a 150g skein on the last border, but I had another skein blue Kaunigarn who had the same hue which I could use.


I dag har vi fått litt snø så det var flotte forhold til å fotografere skjerfet. Today we got snow so it was great conditions for photo session.

Jeg er veldig fornøyd med skjerfet, og det er tydeligvis også min kjære mann. Han sa at "det skjerfet får du ikke lov å gi bort så lenge jeg lever". Han har  erfart at jeg har lett for å gi bort det jeg strikker :) Tusen takk til Bitta for mønsteret! I am very happy with the scarf, and so is apparently also my dear husband. He said "that scarf you are not allowed to give away as long as I live." He has  learned that I tend to give away what I knit :) Thank you to Bitta for the pattern!


lørdag 17. januar 2015

Det har blitt et langt opphold på bloggen nå. Jeg har strikket men ikke hatt noe ferdig å vise fram. Det ser ut til at adventstida har vart lenge, ihvertfall de adventsstrikkeprosjektene jeg meldte meg på før jul.  :) Nå er de fine mysteriesokkene vi fikk mønster til på Facebook gruppen til Lillcat Design ferdige, Jeg har strikket dem i hvit Sisu som bunnfarge, og mønsteret er et flerfarget Drops Fabelgarn. Jeg strikket på pinner 2,5. Jeg synes garnet ga en veldig fin fargeeffekt. Veldig fornøyd med dem. Legg merke til bakgrunnen på bildet, kvelden før haglet det ertestore hagl som dekket bakken også neste dag :)
It has been a long time since I wrote on the blog now. I have knitted but not had anything finished to show off. It appears that Advent has lasted long, at least the advent knitting projects I signed up before Christmas. :) Now the  mysteriesocks we got pattern to at the Facebook group to Lillcat Design, is finished, I have knitted them in white Sisu main color, and the pattern is a multicolored Drops Fabel Yarn. I knitted on needles 2,5mm. I think the yarn gave a very nice color effect. Very happy with them. Notice the background  on the photo, the night before there came  pea-sized hail that covered the ground also the next day :)


Jeg har også fått strikket ferdig vott nummer to på Stjerne over Island. Jeg strikket den første votten da jeg var på strikketreff i oktober, men så ble det julegavestrikking og adventsmysterier. De er strikket i Järbo Mellanraggi på pinner 2,75. Både mønster og garn kan kjøpes i nettbutikken til Bittamis design. I have also finished  mitten number two of "Star over Iceland". I knit the first mitten when I was on the knitting gathering in October, but then it was  knitting Christmas gifts, and then Advent mysteries. They are knitted in Järbo Mellanraggi needles 2.75mm. The pattern is from Bittamis design. 

Adventsskjerfet er ikke glemt, men jeg gikk tom for bunnfargen. Nå har jeg fått kjøpt mer garn og er klar til å fortsette. The Adventscarf  is not forgotten, I run out of yarn. Now I have got more yarn and am ready  to continue and finish. Jeg er ikke bare glad i å strikke, men også glad i å lese og setter stor pris på bøkene til den irske forfatteren  Lucinda Riley. I forbindelse med lansering av første bind i en ny serie - De syv søstre, besøkte hun Litteraturhuset i Fredrikstad. Det var morsomt og interessant å høre på henne. Og så var det jo morsomt å få signert bok og bilde :) I also love to read and I love the books to the Irish writer Lucinda Riley. In conjunction with the launch of the first volume in a new series - The seven sisters, she visited Litteraturhuset in Fredrikstad. It was fun and interesting to listen to her. And then it was very nice to get signed book and picture :)onsdag 31. desember 2014

GODT NYTTÅR / HAPPY NEW YEAR

Da er vi kommet til den siste dagen i 2014 og jeg vil lage et innlegg med status på  hvor langt jeg har kommet på de siste uferdige prosjektene. Jeg er litt på etterskudd med adventsmysteriene. Bittas adventsskjerf har blitt litt lengre, jeg er nå snart ferdig med del 14. Det vil si jeg har utelatt en bord, så jeg har strikket 13 border. Det ser ut til at jeg snart er tom for bunnfargegarnet, så jeg må nok kjøpe mer. Then we have come to the last day of 2014, I will make a post  about the status of how far I've come in the last unfinished projects. I'm a bit behind with the advent mysteries. Bitta advent scarf has become a bit longer, I am now almost finished with part 14.  I have dropped one pattern row, so I've knitted 13 . It seems that I will soon be out of the main color yarn, so I have to buy more.
Men hvis jeg slipper opp for garn før jeg får kjøpt mer, har jeg et adventsprosjekt til som skal fullføres. Jeg meldte meg også på et advents-sokkemysterium  fra Lillcat design. Jeg har fått strikka den første delen på en sokk. Det er et nydelig mønster, så gleder meg til å få strikka dem ferdig. Jeg har brukt et flerfarget Fabel garn som mønsterfarge, og hvit Sisu som bunnfarge. But if I run out of yarn before I buy more, I have another Advent project to be completed. I also joined on an Advents sock mystery from Lillcat design. I have knitted the first part of one sock. It's a lovely pattern, so looking forward to knit them. I have used a multicolored Fabel yarn as pattern color, and white Sisu as main color. 

Jeg fikk også noen fine håndarbeidsgaver til jul. En nydelig strikket hals fra en venninne, og flotte votter som min niese har sydd. Og jeg fikk Bittas bok  Kluter-strikking hele året. Så når adventsprosjektene er ferdige blir det nok en klut eller to :) I also got some nice crafting gifts for Christmas. A beautiful knitted cowl from a friend, and great mittens that my niece has sewn. And I got Bitta's last knitting book. So when the advent projects are finished, I think there will be a knitted cloth or two :)
Vi har  så vidt hatt hvit jul iår. Først var det et hvitt lag med rim, og på andre juledag kom det et tynt lag med snø. Men det har vært kaldt, var nede i -13grader.  Nå har det blitt mildere igjen og det ligger rundt 0. Fuglene har koset seg med fuglemat, og en dag var det to hakkespetter der på en gang. De er veldig glad i de hjemmelagede meisebollene. We've barely had a white Christmas this year. First it was a white layer of ice, and other Christmas Day came a thin layer of snow. But it has been cold, were down in -13grader. Now it has become milder again and it is around 0. The birds have enjoyed the  bird food, and one day there were two woodpeckers  at one time. They are very fond of the homemade fat/sunflower seed balls. lørdag 13. desember 2014

Denne uka har jeg fått strikket del åtte og ni på adventsmysterieskjerfet. Jeg er litt på etterskudd, det er publisert 17 deler nå, av 20. Men jeg skal ha skjerfet selv og det haster ikke. Det er mye annet som skal gjøres i disse førjulstider. This week I have knitted part eight and nine on the Advent mystery scarf.  I am a little behind, it is published 17 parts now of 20. But I shall have the scarf myself and it is not urgent. There is much else to be done in these days before Christmas. 


 I dag er det Luciadagen og  på morgenen idag var det Luciafeiring i Sarpsborg kirke. Det var stemningsfullt med vakker sang fra Luciakoret. Et kor med veldig flinke unge jenter. Og det var en fullsatt kirke, ikke verst en lørdagsmorgen klokka åtte! Etterpå fikk vi Lussekatter og gløgg. Jeg hadde glemt kameraet, så jeg fikk ikke tatt noen bilder. Men her er et bilde av vår lille Lucia! Hun har lyst for oss på Luciadagen i over 30 år. Hun ble kjøpt som byggesett fra Panduro. Vi hadde ikke Lussekatter i dag, men jukset litt med "Lusse" totenkringler og kakemenn til kaffen.
Today it is Lucia Day and this morning there was a Lucia celebration in Sarpsborg Church. It was lovely with beautiful song from the Lucia choir. It is a choir with very talented young girls. And it was an almost filled church, not bad on a Saturday morning at eight o'clock! We also got the traditional  saffron buns called Lussekatter and gløgg, a spiced hot drink. I had forgotten the camera, so I did not take any photos. But here is a picture of our little Lucia! She has been here for us  with her lighted candles on Lucia Day in over 30 years. She was purchased as a kit from Panduro.  We had not Lussekatter today, but we cheated with  Totenkringler, a kind of buns I have made for Christmas, and cookie men. 

 Når det er sol i desember er det alltid så vakker solnedgang akkurat i denne åpningen mellom de to nabohusene tvers over gata. Idag gikk sola ned klokka 15.15. Men nå er det ikke mange dagene før sola snur. When it is sun in December, there is always a beautiful sunset just in this opening between the two neighboring houses across the street. Today  sunset was at  15.15. But now it is not long before it will turn to longer days again. 


søndag 7. desember 2014


Hurra! Da var jeg ferdig med å strikke julegaver.  Disse pulsvarmerne heter Fishtail (fiskehale) wristwarmers og er designet av Alexandra Brinck. Mønsteret kan lastes ned gratis her på Ravelry.
Jeg har strikket dem i Arwetta Classic på pinner 2,5. Men hvem som skal få disse julegaven sier jeg ikke noe om :) Men tror ikke de er innom bloggen min. Da er jeg klar til å strikke videre på adventsmysterieskjerfet mitt. Jeg har egentlig meldt meg på en adventsokkestrikking også, får prøve å strikke litt på dem også :)
Hooray! Then I was finished knitting Christmas gifts. These wrist warmers are called Fishtail wristwarmer and is designed by Alexandra Brinck. The pattern can be downloaded for free here on Ravelry. I have knitted them in Arwetta Classic on needles 2.5mm. But who should get these Christmas gifts I have knitted, I say nothing about :) But I do not think they are visiting my blog. Now I am ready to knit on my advent mystery scarf. I have actually signed up for an Advent sock knitalong too, I will try to get started on them too :) 


Været kan være veldig skiftende på denne tida. På fredag kom det litt snø og da vi var ute og gikk tur og tok bilder så alt helt svart/hvitt ut. The weather can be very changeable at this time. On Friday came a little snow and when we were out walking  and took pictures,  all looked completely black / white.


Neste dag kom sola og nesten all snøen var borte. Den lave vintersola ga en nydelig gyllen fargeprakt. Utrolig at det er samme sted og to dager etter hverandre.
The next day it was sun and almost all the snow was gone. The low winter sun gave a lovely golden color to the nature. Amazing that it's the same place and two following days.

søndag 30. november 2014

 
En julegave til ferdig! Enda en gang er det et mønster fra Bittamis design. Styrbord og babord sokkene var mysteriesokker på  Bittamis design på Facebook for et år siden. Jeg har strikket dem på pinner 2,25 i Arwetta Classic, unntatt det grønne som er Opal. One more Christmas gift  finished! Once more it is a pattern from Bittamis design. Port and starboard socks were mystery socks on Bittamis design on Facebook a year ago. I have knitted them on needles 2.25mm in Arwetta Classic, except the green which is Opal.Og før jeg begynte på det neste julegaveprosjektet strikket jeg en mønsterbord til på adventskjerfet. Dette var del 7, det er kommet 11 deler nå så jeg har litt å ta igjen. Men først har jeg en siste julegave til å strikke før jeg kan gå videre med skjerfet.  And before I started on the next Christmas gift project I knitted one more pattern part to the advent scarf. This was part 7, there have been 11 parts now so I have a bit to catch up. But first I have the last Christmas gift to knit before I can go on with the scarf.
November har vært en veldig mørk og grå måned, men heldigvis fikk vi litt sol helt på slutten. Det trengte vi nå! November has been a very  dark and gray month, but we were lucky to get a little sun at last. We really needed it!

Vi var en liten tur i Fredrikstad og den lave høstsola  lyste så fint på Gamlebyen. We were a trip to Fredrikstad and the Old Town was beautiful in the low fall sun. 
Og bilen vår, den grønne Ford Fiestaen til venstre, fikk hyggelig selskap på parkeringsplassen! And our car, the green Ford Fiesta to the left, got nice company in the parking lot! 

lørdag 22. november 2014

My cup of tea sokker
Da var en julegave til ferdig. Ser ut til å være godkjent av inspektør Iris :) Dette sokkemønsteret fant jeg på Ravelry. Designer er Robin Lynn og sokkene heter My cup of tea. Mønsteret finnes her på Ravelry. Jeg har strikket dem i garnet Hot Socks Pearl, et nydelig, mykt garn. Det er eksklusivt garn som inneholder litt kashmirull. Det kan kjøpes hos Bittamis design. Jeg brukte pinner 2,25. One more Christmas gift is  complete. It looks like they are approved by inspector Iris :) This sock pattern I found on Ravelry. Designer is Robin Lynn and the socks are called My cup of tea. You can find the pattern  here on Ravelry. I knitted them in yarn Hot Socks Pearl, a lovely, soft yarn. It is an exclusive yarn containing a little cashmere.  I used needles 2.25mm.
Jeg har prioritert julegavestrikkinga så jeg er litt på etterskudd med mysterieskjerfet. Jeg har fått strikket en del til. Jeg skal ha dette skjerfet selv så det haster ikke når det blir ferdig, om det blir før eller etter jul. I have prioritized the Christmas gift knitting so I'm a little behind in my mystery scarf. I've been knitting one more part of it. This scarf is for myself so it doesn't matter when it is finished, if it will be before or after Christmas. 

                                   Dagens naturbilde


lørdag 15. november 2014

Prosjekter under arbeid / Work in ProgressIkke noe ferdig å vise fram denne uken, men det er ting under arbeid. Adventsskjerfet omtalt i forrige innlegg har fått to nye mønsterrader.  De to siste delene er grønne, det er litt mer grønt på nøstet før det går over i blått. Spennende med Kauni garn, og så kjekt at det blir i flere farger uten at en må feste tråder ved fargeskift. Nothing finished to show off this week, but there are work in progress. The Advent scarf featured in the previous post has received two new pattern rows. The last two parts are green, it is a bit more green on the yarn before it turns into blue. Exciting with Kauni yarn, and so nice that you get different colors   without having to weave in the ends for each color. Jeg har jo også julegaver under produksjon, så jeg må passe på å fordele strikkinga på begge deler :)
Leggen er ferdig på begge sokkene og det er klart til å begynne på hælen. Nydelig garn å strikke med, Hot Socks Pearl. I have also Christmas gifts under production, so I must take care to  knit on both  scarf and gifts :) The leg is finished on both socks and it is ready to start the heel. Lovely yarn to knit with, Hot Socks Pearl.


November har været stort sett vært grått, og nå som løvet er borte blir det veldig grått i skogen. Her er ukens novemberbilde. November weather has mostly been gray and now that the leaves are gone it becomes very gray in the woods. Here are this week's November photo.lørdag 8. november 2014

ADVENTSTIDENS STORE STRIKKEMYSTERIUM / ADVENT KNITTING MYSTERY

Det går fort mot jul og jeg har flere julegaver på pinnene. Men innimellom strikk til andre har jeg blitt med på et morsomt strikkeprosjekt. Vi har tjuvstartet adventstiden litt. Det er Bitta Mikkelborg som på Facebook har invitert til Adventstidens store strikkemysterium. Hun har laget  mønster til et festlig skjerf  i hønsestrikk. Det er ikke bare meg som har latt meg friste til å bli med på dette, det er over 8000 påmeldte. Det blir lagt ut nye deler av mønsteret tre ganger i uka, totalt 20 deler. Det er allerede veldig mange forskjellige varianter å se, noen bruker få farger, andre bruker restegarn i mange forskjellige farger. Jeg har valgt å bruke et lys beige Kaunigarn til bunnfarge og et flerfarget Kauni til mønsterfarge. Foreløpig er det lilla som mønsterfarge, men det går snart over i grønt. Det strikkes rundt med mønster på begge sider så det blir dobbelt og godt og varmt!
Spennende og morsomt!
Time goes fast to Christmas and I have some Christmas gifts on the knitting needles.  But in between to knit for others I take part in a fun knitting project. We have started the advent time a bit early. It is Bitta Mikkelborg that on Facebook has invited to "Advent knitting mystery". She has designed a pattern for a fun scarf . It's not just me that has been tempted to join in on this, there are over 8000 participants. We get new parts of the pattern three times a week, a total of 20 parts. There are already so many different varieties to see, some use few colors, others use scrap yarn in many different colors. I have chosen to use a light beige Kauni yarn to main color and multicolor Kauni as the pattern color. Currently it is  purple as the  pattern color, but it will soon change into green. It is knitted in the round with pattern on each side so it will be nice and warm!
Exciting and fun!


Nå er det blitt november og det er mye gråvær. Det blir et helt annet inntrykk når en går i skogen nå når det ikke er blader på trærne. Men det er noe av det som er spennende med naturen, den forandrer seg stadig i forhold til årstider og værforhold. Now it is November and there is much gray weather. It is a completely different impression when walking in the woods now when there are no leaves on the trees. But that is some of the exciting part of nature, the change in seasons and weather conditions. 

Katten vår Iris er ikke noe glad i høstværet, hun kvier seg for å gå ut når det blir kaldere. Da er det mye bedre å ligge ved siden av meg i sofaen når jeg strikker. Men når hun ikke får utfoldet seg så mye ute, må hun finne andre utfordringer. Og da var hun plutselig på jakt etter strikketøyet mitt! Our cat Iris does not like the  autumn weather, she is reluctant to go out now when it's getting colder. It is much better to lie beside me on the couch when I knit. But when she is not so much active outdoors, she must find other challenges. And then she was suddenly hunting for my knitting!

tirsdag 4. november 2014Endelig har jeg noe sydd å vise fram igjen. Det er en veske som har vært nesten ferdig ganske lenge, men de siste detaljene manglet.   Den heter Weekendbag og jeg kjøpte mønsteret hos min italienske venn  Chiara på  My country nest.  De morsomme detaljene med de små applikerte husene er typisk for hennes design. Den er romslig og har lommer inni, og lukkes med glidelås.  It is a long time since I had something I have sewed to show. Here is a bag that has been almost finished for quite some time, but the final details were missing. It's called the Weekend bag and I bought the pattern from my Italian friend Chiara on My country nest. The fun details with the small appliqued houses are typical of her designs. It is spacious and has pockets inside and is  closed with a zipper.Og på strikkefronten er den første julegaven ferdig. Et par herresokker strikket i Sterk  fra Du Store Alpakka, på pinner 3. Mønsteret er Molundsokken fra Bitta Mikkelborgs bok Sokker strikking hele året. And with my knitting I have finished  the first Christmas present. A pair of men's socks knitted in Sterk from Du Store Alpakka, needles 3. The pattern is Molundsokken from Bitta Mikkelborg's book "Socks, knitting all year".
På lørdag arrangerte Norsk Misjonsselskap  Misjonsmesse på Stenbekk Misjonssenter. Det var masse fine håndarbeider til salgs gitt av strikkende og syende damer. Jeg gir også en del  av det jeg lager til den messen. Det ble også solgt julebakst og annet bakverk.  Det var fullt hus og god stemning hele dagen og det ga et rekordstort messeresultat for Misjonsmessa i Sarpsborg. On Saturday  Norwegian Missionary Society arranged  Mission Fair on Stenbekk Misjonssenter. There were lots of beautiful handicrafts for sale provided by knitting and sewing ladies. I also give some of what I make to this fair. It was also sold Christmas cookies. It was a full house and a great atmosphere all day and it gave a record result for the Mission Fair in Sarpsborg.