søndag 12. mai 2024

A SMALL FLOOD TRAGEDY / EN LITEN FLOMTRAGEDIE

 


På vår daglige vandring på Øyastien langs Glomma har vi fulgt med på et kanadagås par som hadde laget seg rede på et lite skjær i elva. Jeg må si at jeg har vært litt bekymret for hvordan det ville bli når vårflommen begynte. Og dessverre, selv om det bare er normal vårflom har vannet steget så mye at det dekker  det lille skjæret. 

On our daily walk on the Øya-trail along Glomma, we have followed a pair of Canada geese that had made a nest on a small reef in the river. I have been a bit worried about what it would be like when the spring flood started. And sadly, even though it's just a normal spring flood, the water has risen so much that it covers the small reef..


På det første bildet ser en hunnen i  kanadagåsredet midt mellom hannen og en tjeld. In the first picture,  the female  Canada goose can be seen in the nest between the male and the oystercatcher. 

Slik så det ut i går. Vannet hadde nådd opp til der redet var. Hungåsen gikk fortvilet fram og tilbake.

This is how it looked yesterday. The water had reached up to where the nest was. The female goose walked back and forth in despair.
På turen vår i dag var dessverre hele skjæret dekket med vann, bare toppen av gresset var synlig. Snart vil nok det hele være under vann.  Naturen kan  være brutal. Synes så synd på det fine gåseparet. On our walk  today, unfortunately, the entire reef was covered in water, only the top of the grass was visible. Soon the whole thing will probably be under water. Nature can be brutal. I feel so sorry for the lovely pair of geese.
onsdag 1. mai 2024

ANGELS AND OTHER CRAFTS / ENGLER OG ANNET HÅDARBEIDE

 Litt nytt på håndarbeidsfronten siden sist. Og ikke bare sokker denne gangen. Jeg begynner med et lite englekor! De er strikket til Norsk misjonsselskaps misjonsjulemesse. Mønsteret er fra Vera Fjellås og heter Helårsengler. Jeg har strikket dem gjennom hele vårparten, men nå var de ferdige med alle detaljer på plass. Det er brukt  forskjellig garn fra lageret, så de er litt forskjellige i størrelse. De er tovet.

A little new on craft front since last time. And not just socks this time. I'll start with a little angel choir! They are knitted for the Norwegian Mission Society's Christmas market. The pattern is from Vera Fjellås and is called Helårsengler = All year angels. I have knitted them throughout the spring, but now they were finished with all the details in place.  Some different yarn from the stash  have been used, so they are different in size. They are felted. Jeg fikk også tips om at de ønsket mer votter til salget på misjonsjulemessa. Da kom det et par votter på pinnene. Det er Jenny votten av Lise Engdal. Det var også april votten i vottesamstrikken Frys på hendene 24 hos Elisabeth i strikkepodcasten Elisabeths lille strikkeverden. De er strikket i Finull fra Rauma. I also got a tip that they wanted more mittens for sale at the mission Christmas market. Then a couple of mittens soon were on the needles. It's Jenny-votten by Lise Engdal. It was also the  April mitten pattern in the knit-along  Frys på hendene 24  = Freezing hands 24, with Elisabeth in the Youtube knitting podcast Elisabeths lille strikkerverden. They are knitted in Finull from Rauma.


Så var det sokkepar nr 15 i min sokkeutfordring. Jeg blir ofte inspirert av samstrikker med et tema. Anette k strikker er en annen  Youtube strikkepodcast . Der var tema i april Vår. Da kom jeg over dette mønsteret fra Birkastrikk, de heter VÅR. For meg er de blå blomstene  min barndoms vårblomst, blåveis. De har jeg tatt i bruk selv! Then it was pair of socks no. 15 in my sock challenge. I am often inspired by knit-alongs with a theme. AnetteK. strikker is another YouTube knitting podcast. The theme in April was Spring. Then I came across this pattern from Birkastrikk, they are called VÅR =spring. For me, the blue flowers are the spring flower of my childhood, blue hepatica. I love them and have already started to use them. 

Mai kom med varmere vær.  Og plutselig sprang bjørka ut! Vakre mai og vår!
May came with higher temperature. And suddenly the birch had green leaves. Beautiful spring and May!