lørdag 28. juni 2014

ROYAL MILE - EDINBURGH

Strekningen fra Edinburgh Castle og nedover til Holyrood Palace  kalles the Royal Mile. Dette er i the Old Town, den gamle byen. Det meste av det jeg hadde planlagt å gjøre og se var i denne gaten. Så bli med på en tur! Det er en populær gate blant turister, noe butikkene bærer preg av. Det er stort sett souvenir og gavebutikker, og spisesteder. Den første butikken øverst når en kommer fra the Castle ser ut som en vanlig souvenirbutikk. Men etter å ha passert de vanlige souvenirarttiklene dukker det opp flere etasjer med flotte skotske vevde tepper, skjerf, og selvfølgelig et stort utvalg av kilter.  Og en kunne stå og se på vevene som vevde de typiske skotske mønstrene. The distance from Edinburgh Castle down to Holyrood Palace is called the Royal Mile. This is in the Old Town. Most of what I had planned to do and see was in this street. So join me on a trip! It is a popular street among tourists, so it's mostly souvenir and gift shops. The first store after coming from the Castle looks like an ordinary souvenir shop. But after passing the usual souvenir items you will find several floors with great Scottish woven blankets, scarves, and of course a wide range of kilts. And you could watch the looms that made fabrics with the typical Scottish patterns.

En skotsk gatemusikant! A Scottish street musician!


ST. GILES KATEDRALEN  - ST. GILES CATHEDRAL
Det var en mektig kirke, enkel med sine steinvegger og søyler, men med praktfulle store glassmalerier. Kontrasten mellom de enkle veggene og glassmaleriene gjorde et sterkt inntrykk. It was a mighty church, simple with its stone walls and columns, but with stunning large glass windows. The contrast between the simple walls and stained glass windows made ​​a strong impression.   Da jeg kom inn der skulle det akkurat være en liten gudstjeneste med bibellesning, preken og bønn.  Det ble en fin  stund og et verdifullt innslag på turen.
When I got  there it should  be a small church service with Bible reading, sermon and prayer. It was a blessed and good experience. 
Royal Mile ligger oppå en høyde og i fra hovedgata  går det mange smale smug nedover til sidene mellom husene, de kalles  Close. De er bratte og smale.  Dette er Advocate's Close, de fikk navn etter den mest betydningsfulle innbyggeren. Royal Mile is located on top of a hill and in the main street there are many narrow alleys down to the sides between the houses, they are called Closes. They are steep and narrow. This is Advocate's Close, they were often named after the most important citizen.

Et annet Close var Mary King's Close. På 17-1800tallet  begynte det å bli trangt om plass i byen. Derfor ble Mary King's og noen flere Close med husene som hørte til overbygd av en ny stor bygning. I en bratt skråning var det jo praktisk å bruke eksisterende bygninger som fundament  istedenfor å bygge fra grunnen.
Derfor er restene av dette området bevart under jorden og en kan bli med på  guidet tur og få høre mange historier om folk som bodde der på 1600 tallet, og hvordan de levde. Spennende historiefortelling og spesiell opplevelse. Another Close was Mary King's Close. At the 17-1800's it began to be cramped for space in the town. Therefore, Mary King's Close and a few more Closes, with the  houses that belonged to, were covered with a large new building. On a steep slope, it was the practical use of existing buildings as foundation rather than build from scratch. 
Therefore, the remnants of this area are preserved underground and one can join a guided tour and hear many stories of people who lived there in the 1600s, and how they lived. Exciting storytelling and a very special experience.

Før og etterLitt lenger nedover Royal Mile er Museum of Childhood.

A little further down the Royal Mile is  the Museum of Childhood.

Der var det morsomt å se på gamle leker.
There it was fun to look at old toys.Det var jo også mange flotte dukker.
There was of course also a lot of beautiful dolls

.
Men den som gjorde mest inntrykk på meg var denne. Det sto om denne: Dukke laget av en gammel sko tilhørt fattig barn i London slummen 1905. Jeg tror denne dukken var like elsket av sin eier som de flotte dukkene på det andre bildet.
But the doll that made ​​the greatest impression on me was this. It was written about this: Doll made ​​from an old shoe that belonged to a poor child in the London slums in 1905. I think this doll was just as much loved by it's owner, as the great dolls in the first picture.
Neste stopp var The PEOPLE'S STORY MUSEUM i denne flotte bygningen.
Next stop was  THE PEOPLE'S STORY MUSEUM in this great building.


Der var det laget utstillinger med miljøer som fortalte om folks liv.
Jeg syntes det var så morsomt å se på denne lille gutten som fulgte så ivrig med i pappaens fortelling og forklaring av historien.  Pappaen var tydeligvis en god historieformidler.
There it was made ​​exhibitions that told of people's lives and history. 
I thought it was so nice to watch this little boy that  so eagerly listened to his father's explanation of the history. The father was obviously a good storyteller.Og her er forskjellen på damenes og mennenes verden :)
And here is the difference between the ladies and the mens world :)

Tvers over gata lå Museum of Edinburgh med byhistorie. Så her lå museene på rekke og rad.
Across the street was Museum of Edinburgh with the towns history. So here was the museums lined up.

Noen flere gatebilder - some more impressions from the street.


Fortsettelse følger :) Det var mye å oppleve i Edinburgh!
To be continued :) There was much to see i Edinburgh!

6 kommentarer:

Astrid sa...

Very interesting! Looking forward to your next post. Have fun!

martine sa...

Edinburgh is such a beautiful city, in a beautiful country. Thank you so much for sharing the beautiful pictures

Ingunn sa...

Så spennende! Her var det tydeligvis mye å oppleve. Ukjent sted for meg...

Fortsatt god sommer fra Ingunn

Malys krok sa...

WOW! Så mye du har sett og opplevd! Måtte virkelig være spennende!
Skjønner godt at den dukken gjorde inntrykk...
Og så den gode opplevelsen å få være med på gudstjeneste i den imponerende kirken!
Skjønner at denne reisen var en fin opplevelse. takk for kommentar. vi har sol og sommer og har vært i hytta i helga. Ønsker deg også en fin sommer videre! -Margit-

ANNEPÅLANDET sa...

For en spennende tur du har hatt! Jeg har aldri vært i Skotland, så det er morsomt å lese reiseberetningen din - nesten som å være på tur selv :-)

Barwitzki sa...

Tusen takk for fine reise med oss.
Jeg liker veldig å se dine fine bilder og fortelling. Edinburgh... jeg var ikke. Jeg gleder meg på fortsettelse. Klem fra Viola.
Ha en riktig fin uke med deilige sommerdager.